Liesbeth van Tongeren aanwezig bij flyeractie GL Stop Luchthaven Lelystad

Flyeractie GroenLinks  Stop Luchthaven Lelystad

GroenLinks protest bij Aldersavond

Voorafgaande aan de extra informatieavond van de Alderstafel in het Agora Theater in Lelystad op donderdagavond 23 februari, zal GroenLinks  met onder andere Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren,  Lelystads lijsttrekker Sjaak Kruis, Drontens lijsttrekker Paul Vermast en Statenlid Simon Miske, bij de ingang flyers uitdelen tegen de uitbereidingsplannen van de Luchthaven. GroenLinks verzet zich al meer dan tien jaar tegen de uitbereidingsplannen voor de Luchthaven Lelystad omdat deze naar opvatting van de milieupartij voor de regio niets meer betekent dan enkel herrie, stank en overlast. 

Al jaren wordt er gesproken over een mogelijke uitbreiding van de Luchthaven Lelystad. Was er aan het begin van deze eeuw nog sprake van een 'klein zakenvliegveld', inmiddels wordt er gesproken over een 'Twin-Luchthaven' van Schiphol die de overloop van Schiphol-verkeer moet kunnen opvangen. GroenLinks heeft zich al die jaren zowel lokaal, provinciaal als landelijk fel verzet tegen deze plannen. Het vliegverkeer betekent voor onze regio een dramatische achteruitgang van de woonkwaliteit terwijl daar in werkgelegenheid nauwelijks iets tegenover staat. 

De routestructuur van de nieuwe Luchthaven laat zien dat vooral de gemeenten Dronten en Zeewolde de volle laag van geluidsoverlast te verwerken zullen krijgen terwijl de provincie Flevoland rekent met maximaal 60 voltijds banen op de uitgebreide Luchthaven. Voor GroenLinks is deze verhouding van lusten en lasten volstrekt uit balans. Nu worden al 20 van de maximaal berekende voltijdsbanen  op de luchthaven  ingevuld. Dit  betekent  dat vanaf 2017 duizenden inwoners van Biddinhuizen, Dronten-West, Swifterbant en Zeewolde een forse toename van geluidsoverlast zullen ervaren voor, in het beste geval, 40 nieuwe arbeidsplaatsen.

GroenLinks zet graag in op andere alternatieven voor de werkgelegenheid. Natuurontwikkeling –zoals het plan van de GroenLinks Statenfractie om de Oostvaardersplassen aan te wijzen tot Nationaal Park- leidt volgens de berekeningen tot wel honderd nieuwe arbeidsplaatsen, zonder dat er duizenden inwoners van Flevoland last van zullen ondervinden. 

GroenLinks zal blijven strijden tegen de luchtkastelen van economische groei en werkgelegenheid die partijen als CDA, VVD en PvdA in deze regio aan de inwoners voorspiegelen. Flevoland wordt het afvalputje van Schiphol terwijl er voor onze inwoners niets tegenover staat. GroenLinks maakt andere keuzes en wil inzetten op milieuvriendelijke en innovatieve werkgelegenheid in de landbouw, windenergie, natuurontwikkeling en recreatie. 

Persbericht - 22 januari 2014

 

 

 

 

 

Locatie

Agora Theater
Agorabaan 12
Lelystad
Nederland