Bestuurslid Personeelszaken (GroenLinks Europa)

Wil jij jouw kennis op het gebied van HR en organisaties inzetten voor GroenLinks in de Europese Unie? In deze vrijwilligersfunctie draag je bij aan het werk van onze delegatieleden en medewerkers in Brussel.  

Over GroenLinks in de Europese Unie

De Stichting GroenLinks in de Europese Unie, kortweg GLiEU, heeft als doel de ondersteuning van de (personeels)leden die GroenLinks in het Europees Parlement vertegenwoordigen. De stichting adviseert de delegatie over het personeelsbeleid. Daarnaast zorgt de stichting ervoor dat middelen van de fractie op transparante wijze worden beheerd en besteed. De delegatie van GroenLinks in het Europees Parlement heeft 2 leden en 9 medewerkers. 

Het Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting GLiEU bestaat uit vijf leden; de leider van de GroenLinks-delegatie, de internationaal secretaris van het partijbestuur, de voorzitter, de penningmeester en het bestuurslid personeelszaken. Het bestuur vergadert vier maal per jaar, doorgaans in Utrecht. Eenmaal per jaar vergadert het bestuur in Brussel. Daarnaast bezoekt het  bestuurslid personeelszaken met enige regelmaat de delegatie in Brussel. Rond verkiezingstijd zijn de werkzaamheden wat intensiever. In de regel kost het bestuurslidmaatschap minder dan één dag per maand. 

Jouw taken

Het bestuurslid personeelszaken adviseert het bestuur over de arbeidsvoorwaarden en -condities van het personeel. Het bestuurslid personeelszaken is tevens vertrouwenspersoon voor het personeel. Door deze rol heeft het bestuurslid regelmatig contact hebben met de medewerker, hun personeelsvertegenwoordiger en de twee parlementariërs die de officiële werkgeversrol hebben. 

Profiel

Voor deze functie zoeken we iemand met:

  • kennis van en ervaring met human resource management en organisatieontwikkeling
  • ervaring op het gebied van coaching en begeleiding van personeel
  • bestuurlijke sensitiviteit
  • belangstelling voor en enige achtergrondkennis van "Europa"
  • een teamspeler met enige bestuurlijke ervaring

Meer info

Meer informatie over de GroenLinks-eurodelegatie kunt je vinden op https://groenlinks.nl/europa. Ook kun je daar de politieke jaarverslagen en de jaarrekeningen vinden. 
Voor meer informatie over deze onbezoldigde bestuursfunctie kun je contact opnemen met Erik Ackerman, voorzitter van het bestuur, via 06 - 27074934 of ejmackerman@yahoo.com

Belangstelling

Je kunt je belangstelling voor deze bestuursfunctie kenbaar maken voor 1 december via e-mail bij Jeroen Frijns, jfrijns@groenlinks.nl. Graag ontvangen we een korte motivatie en je CV. 
Een voordrachtscommissie zal met enkele kandidaten gesprekken voeren, waarna het partijbestuur op grond van de voordracht het nieuwe bestuurslid personeelszaken zal benoemen. Deze gesprekken staan gepland op vrijdag 15 december.