Ontluisterend besluit kabinet over klimaatzaak

GroenLinks is verbijsterd over het besluit van het kabinet in hoger beroep te gaan in de klimaatzaak. In plaats van het vonnis aan te vechten, zou het kabinet zijn energie moeten steken in het daadwerkelijk tegengaan van klimaatverandering.

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver: "Een ontluisterende brief van het kabinet over de klimaatzaak. De rechter zegt: het kabinet is verplicht om meer te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar het kabinet neemt geen extra maatregelen en denkt het klimaatprobleem op te lossen met meer onderzoek. Dat is volstrekt onvoldoende, we weten precies wat we kunnen doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan, het is alleen een kwestie van keuzes maken."

Volgens Klaver doet zich een uniek moment voor en is dit de tijd om daadkracht te tonen:

"De meevallers die er nu zijn op de begroting zou je kunnen inzetten om het belastingstelsel te vergroenen. Zonder deze vergroening is het halen van de door de rechter genoemde doelen praktisch niet mogelijk. Ik verwacht dan ook dat het kabinet met Prinsjesdag met een plan komt voor de verdere vergroening van belastingen."