Nadere_toelichting_met_herzien_ontwerp_raadsbesluit_initiatiefvoorstel_GL_Een_stimulerende_bijstandsregeling.pdf