Aanmelding bundelingsdag

Via dit formulier kun je aangeven wie van je groep indieners naar de bundelingsdag komt of komen.

Dien je als groep meerdere amendementen in op artikelen uit verschillende hoofdstukken dan kan het nodig zijn om met meerdere mensen aanwezig te zijn om in alle relevante sessies mee te kunnen overleggen.

Doel van de bundelingsdag is om duidelijk te krijgen waar de belangrijkste discussiepunten zitten. Het streven is om consensus te bereiken over deze punten en waar mogelijk amendementen samen te voegen.

De locatie is het Landelijk Bureau in Utrecht. De datum is 19 januari 2019. De duur van de dag is nog afhankelijk van hoeveel amendementen er worden ingediend. Zodra we daar een goede inschatting van kunnen maken bepalen we de start- en eindtijd.

Met vegetariërs houden we natuurlijk altijd rekening. Heb jij of een van je groepsleden die komen extra dieetwensen, geef dat dan hier aan.