Partijbrede Discussie 'Art. 23' - Meld je aan

Artikel 23 van de Grondwet: het artikel dat de vrijheid van onderwijs waarborgt. Het staat al meer dan honderd jaar onveranderd in de grondwet, maar oncontroversieel is deze bepaling niet. Ook binnen GroenLinks vinden er goede gesprekken plaats over de vrijheid van onderwijs en de dilemma's die dit vandaag de dag met zich meebrengt. Meld je onderaan deze pagina direct aan voor de partijbrede discussie.

Van wie is het onderwijs? Staan ouders centraal of is het aan de staat om leerlingen de juiste inhoud mee te geven? Mag de overheid onderwijs financieren dat gegrond is in een religieuze pedagogische visie? Of moet het onderwijs zich verre houden van het lesgeven op basis van één visie op het goede leven?
 

Op het 36e GroenLinks-congres op 17 december 2016 is over Artikel 23 met een nipte meerderheid een amendement aangenomen. In ons verkiezingsprogramma van 2017 staat nu het volgende: “Artikel 23 dient te worden herzien met als oogmerk dat de overheid kwalitatief goed onderwijs voor iedereen aanbiedt, financiert en op kwaliteit controleert. Daarbovenop kunnen ouders zelf vormen van bijzonder onderwijs aanbieden in de eigen tijd en door henzelf gefinancierd.”
 

Het aangenomen amendement riep relatief veel discussie op binnen en buiten de partij. Er ontstond bovendien onduidelijkheid over welke herziening van artikel 23 van de Grondwet GroenLinks precies voor ogen heeft en welk probleem de herziening primair moet aanpakken. Om die discussie in goede banen te leiden, wordt er nu een partijbrede discussie georganiseerd.

De partijbrede discussie

Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd:

  • 26 mei in Utrecht* (Geen plek meer)
  • 9 juni in Zwolle*

Beide bijeenkomsten vinden plaats van 13.00 tot 16.00 uur en sluiten we af met een borrel.

Tijdens deze bijeenkomsten zullen de deelnemers zes dilemma's met elkaar bespreken (zie startnotitie). Dit gebeurt in carrousel-vorm waarin groepen de verschillende thema’s bespreken en plenair terugkoppelen. De organisatie neemt deze input mee in een slotdocument gericht aan het partijbestuur. De partijbrede discussie wordt afgesloten met een sessie op het GroenLinks Festival waar verschillende experts hun visie op Artikel 23 zullen presenteren en het publiek de ruimte krijgt om te reageren. Meld je hier direct aan voor het GroenLinks Festival!

*De bijeenkomsten gaan door als er minimaal 15 aanmeldingen per bijeenkomst zijn en er is plek voor maximaal 30 deelnemers.

Stukken ter voorbereiding

Om je goed voor te bereiden op de discussie vragen we je om de volgende stukken te lezen en video's te kijken: