Harmen Binnema

Harmen Binnema

Harmen Binnema, 35 jaar, een Amsterdammer met Friese wortels, nu samenwonend in Utrecht. Als docent en onderzoeker aan de Universiteit Utrecht houd ik mij volop bezig met de wereld van politiek en bestuur. Na acht jaar in Provinciale Staten ben ik de afgelopen tijd meer op de achtergrond actief geweest, met het geven van trainingen over sociale media, debatteren en onderhandelen, en in campagneteams en kandidatencommissies.

De Eerste Kamer spreekt mij aan vanwege de zaal, de geschiedenis die je er ruikt en ziet, maar vooral vanwege de stijl van politiek bedrijven. Waar (meestal) nog tijd is diepgaand bij belangrijke wetgeving stil te staan, waar plek is voor eigen, onafhankelijke afwegingen. In zo’n omgeving voel ik mij thuis en kan ik met wetenschappelijke kennis én politiek-strategisch inzicht een fris en herkenbaar geluid laten horen. Ik wil er graag aan bijdragen deze beschouwende rol te behouden, juist in een tijd waarin die onder druk staat van dichtgetimmerde deals uit de Tweede Kamer.

In politiek en werk heb ik ruime ervaring opgedaan met ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, financiën, Europa en openbaar bestuur. In woelige en spannende tijden heb ik laten zien dat ik rust en overzicht kan bewaren. Ik ben gericht op de inhoud, stel mij constructief op en zoek naar samenwerking en verbinding, maar aarzel niet tegenstellingen in het debat duidelijk neer te zetten en ga het conflict zeker niet uit de weg. Met die persoonlijke en inhoudelijke bagage sta ik te popelen als senator aan de slag te gaan.

 

Download het advies kandidatencommissie Eerste Kamer (.pdf)

- Terug naar de kandidatenlijst -