Hoe is je privacy bij GroenLinks geregeld?

Mensen hebben recht op de bescherming van hun persoonlijke informatie. Dat we opkomen voor privacy, betekent natuurlijk niet dat we tegen opslag van gegevens zijn. Het betekent wel dat we dat we zelf goed nadenken over wat we wel en niet opslaan, dat we je zoveel mogelijk regie geven over je eigen gegevens en dat we open zijn over wat we doen.

Wat zijn je rechten?

Je recht op correctie en verwijdering

Je hebt het recht onjuistheden te (laten) corrigeren in je gegevens. Als je vindt dat je geen toestemming hebt verleend voor opname van bepaalde indirect verworven gegevens, kan je schriftelijk vernietiging van zulke gegevens eisen bij het partijbestuur (per adres Landelijk Bureau GroenLinks).

Je recht op informatie

In het privacyreglement staat met welk doel we gegevens verzamelen, welke gegevens dat zijn en wat we doen om te zorgen dat je gegevens veilig zijn.

Je recht op inzage

Een deel van de vastgelegde gegevens is voor leden, donateurs en abonnementshouders via de webapplicatie mijn.groenlinks.nl inzichtelijk en aanpasbaar.

Je kunt je volledige gegevens inzien, door die op te vragen bij de ledenadministratie. We sturen je gegevens per post of per mail naar je adres zoals dat in de ledenadministratie staat. Dit om te voorkomen dat anderen jouw gegevens krijgen.

Je recht van verzet

We gebruiken je gegevens alleen voor marketing die niet onverenigbaar is met het doel waarmee we de gegevens hebben vastgelegd. Je hebt recht op verzet tegen gebruik van je gegevens voor de marketingdoeleinden door GroenLinks (ook dit regel je via de ledenadministratie).

Als je denkt dat je privacy niet goed geregeld is

Neem eerst even contact op met de ledenadministratie, via 030 2399900 of per e-mail op mijngroenlinks@groenlinks.nl. Misschien komen we er zo uit. Voor het verwijderen van bepaalde gegevens kun je terecht bij het partijbestuur. Als je niet wilt dat we je gegevens voor marketing gebruiken, kun je dat bij de ledenadministratie aangeven.

Als je niet tevreden bent over onze reactie, kun je terecht bij de commissie voor Geschil en Beroep (zoals in de Statuten, artikel 38 is vastgelegd). Bij de ledenadministratie kun je hierover meer informatie krijgen.

Als je daarna toch vindt dat je persoonsgegevens onrechtmatig zijn gebruikt en wij niet of niet naar jouw tevredenheid reageren op je verzoek of klacht, dan kun je naar de rechter gaan met een beroep op de rechtsbescherming die de Wet bescherming persoonsgegevens biedt. Je kunt ook een signaal afgeven bij het CBP.

Contact over je gegevens op mijn.groenlinks.nl

Voor alle vragen over mijn.groenlinks.nl en over je gegevens kun je contact opnemen met de ledenadministratie, via 030 2399900 (tijdens kantooruren) of per e-mail op mijngroenlinks@groenlinks.nl