voordracht commissie

De commissie heeft Mohamed leren kennen als een warme, vriendelijke, maar ook handige politicus. Mohamed heeft als gemeenteraadslid in Gouda zijn sporen verdiend. De commissie is enthousiast over zijn benaderbare en op samenwerking gerichte manier van politiek bedrijven, maar waardeert het ook dat Mohamed er niet voor terugdeinst om scherp te zijn, als dat nodig is. Een echte volksvertegenwoordiger met wortels in de maatschappij

In 1970 geboren en tot mijn 20ste opgegroeid in Imzouren Noord Marokko. Mijn vader kwam als arbeidsmigrant naar Gouda om te werken in de bouw. 

In de afgelopen 10 jaar heb ik veel ervaringen opgedaan als gemeenteraadslid & burgerraadslid GroenLinks te Gouda. Momenteel werk ik met veel plezier als leidinggevende bij perMens voor de afdeling Activering & Werk en daarvoor in het jongerenwerk in verschillende gemeenten.

Mijn levens- en werkervaringen hebben een grote rol gespeeld om mijn visie op de samenleving te vormen, in het bijzonder mijn zienswijze op onze jeugd en de integratie vraagstukken. Extra inspanningen om de jeugdwerkloosheid en discriminatie op arbeidsmarkt terug te dringen, de tolerantie te vergroten en polarisatie tegen te gaan zullen uiteindelijk leiden tot een socialer en rechtvaardigere samenleving.

 

Mohamed Amessas

Ik heb verschillende bestuursfuncties vervuld, waaronder voorzitter van beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk in Nederland (BVjong), Bestuurslid Kleurrijkplatform GroenLinks, betrokken bij Netwerk van vrijzinnige Marokkaanse Nederlanders en andere organisaties. 

In mijn vrije tijd probeer ik zo toegankelijk mogelijk te zijn en op veel plekken een luisterend oor te leggen. Maar ik ben thuis te vinden in de keuken of aan het hard lopen!