voordracht commissie

Met haar deskundigheid en zelfinzicht heeft Dorrit indruk gemaakt op de commissie. In de gemeenteraad van Amsterdam was zij al snel een effectieve en handige politicus. Zij weet haar GroenLinkse idealen slim te combineren met een sterk inhoudelijke en rationele blik. Dorrit is doelgericht, strategisch slim en niet snel uit balans. De commissie ziet in haar een sterk lokaal talent met landelijke potentie.

biografie

'Knokken voor wat kwetsbaar is’, dat is de reden dat Dorrit tien jaar geleden lid werd van GroenLinks. Centraal in haar werk staat haar betrokkenheid bij sociale onderwerpen en de drive om op te komen voor mensen die het minder getroffen hebben. Na haar studie politicologie aan de Universiteit van Amsterdam volgde ze een internationale master European politics waarin ze zich vooral interesseerde voor sociaal beleid, verschillen tussen verzorgingsstaten en haar liefde voor Europa ontwikkelde. Na haar studie werkte ze een aantal jaar bij adviesbureau Berenschot als organisatieadviseur in het sociaal domein voor gemeenten en maatschappelijke organisaties.

Om directer invloed te hebben op beleidskeuzes maakte Dorrit in 2014 de overstap naar de politiek. Ze was vier jaar duo-lid van de stadsdeelcommissie Amsterdam West en daarna lid van de gemeenteraad van Amsterdam als woordvoerder wonen, maatschappelijke opvang, mbo en sport. Dorrit zette zich onder andere in voor betaalbare woningen, een schulden fonds voor jongeren, meer opvang en makkelijker briefadressen voor daklozen, autovrije leefstraten en meer ruimte voor sport en bewegen in de stad.

Naast haar betrokkenheid bij de lokale politiek werkte Dorrit voor de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Ze begon als beleidsmedewerker sociale zaken, werkgelegenheid en emancipatie en was politiek secretaris van de fractie. Na zes jaar verliet ze de Tweede Kamerfractie om wethouder te worden in Zwolle. Sinds februari is ze daar als wethouder verantwoordelijk voor financiën, welzijn, zorg, diversiteit en vluchtelingen namens GroenLinks.

Dorrit de Jong