voordracht commissie

De commissie presenteert met Jaswina een analytische, inhoudelijke kandidaat met een brede interesse en een sociaal hart, met name voor burgerschap, sociale rechtvaardigheid en inclusie. Een idealistische nieuwkomer met lef en charme die zich goed kan presenteren. De commissie ziet in deze publicist en onderzoeker een talent dat kan uitgroeien tot een sterke politicus.

 

biografie

Jaswina Elahi draagt twee werelden in zich. De wetenschappelijke wereld (gepromoveerd cultuurwetenschapper) en de migrantenwereld. Ze is geboren en getogen in Den Haag en opgegroeid in de Hindoestaanse gemeenschap. Jaswina heeft een achtergrond waarin zij al heel vroeg zelfstandig moest worden en ondanks een instabiele thuissituatie toch het VWO met glans haalde, ging studeren en uiteindelijk ging promoveren. Zij weet van binnenuit wat het betekent als je uitgesloten wordt en wat het betekent als je niet het juiste netwerk hebt. Uit ervaring weet zij hoe groot de rol van onderwijs en betrokken leerkrachten en hoogleraren zijn om het leven een andere wending te geven. Als docent in het hoger onderwijs neemt zij deze ervaring mee om ook haar studenten te sterken in hun loopbaanontwikkeling, kennis en skills. Daarnaast neemt zij deze ervaring mee in haar rol als onderzoeker waarin zij onderzoek doet naar arbeidsmarktvraagstukken, armoede vraagstukken, en de versterking van de positie van kwetsbare groepen zoals migranten, arme mensen, en ouderen. In al haar werkzaamheden is er een sterke focus op veerkracht en waardigheid. 

Jaswina Elahi

Hier sta ik voor

Een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving waarin sprake is gelijke kansen. Men kan alleen maar spreken van gelijke kansen, wanneer de randvoorwaarden en omstandigheden gelijk zijn. Maar dat is natuurlijk een utopie. Desondanks neemt dat niet weg dat ik daarvoor sta en mij daar sterk voor maak, omdat het streven naar gelijke kansen dwingt om beslissingen te nemen en veranderingen te bewerkstelligen in bestaande instituties waarin vaak patronen van uitsluiting en ongelijkwaardigheid ingeslopen zijn. Door deze belemmeringen in bestaande instituties aan te pakken zijn we al een stuk dichter bij een rechtvaardige en gelijkwaardige wereld waarin sprake is van gelijke kansen. 

Wetenswaardigheden

Jaswina schrijft columns waarin zij onrechtvaardige kwesties in de samenleving aan de kaak durft te stellen. Tevens vervult ze toezichthoudende functies bij stichting VO Haaglanden (een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Den Haag en Rijswijk) en Convey Foundation (een stichting die jongeren begeleidt en activeert op interactieve peer 2 peer wijze, in het verbreden van hun perspectief). Daarnaast heeft ze haar eigen dansschool voor Indiase klassieke dans om de verbeeldingskracht te stimuleren. Ze is getrouwd en moeder van twee jonge meisjes.