Voordracht commissie

Serpil is een groot talent in de gemeenteraad van Den Haag. Een bijzonder gedreven en vasthoudende politicus, die indruk maakte op de commissie met haar gepassioneerde vuur en haar prikkelende eigenheid. Serpil weet zorgen in de samenleving om te zetten naar concrete beleidsvoorstellen. De commissie ziet in Serpil een belofte voor de toekomst, en ziet haar op diverse podia strijden voor een inclusieve, sociale wereld. Een krachtige politicus die echt contact maakt met haar achterban.

biografie

Als vrouw, activist en dochter van Koerdische vluchtelingen zet ik mij in voor een wereld waarin gelijkheid en rechtvaardigheid zegevieren.

Al sinds jonge leeftijd zette ik mij in voor mensenrechten en vrouwenemancipatie. Voordat ik in de politiek stapte werkte ik 20 jaar lang als GGZ-professional in achterstandswijken, in het hart van de samenleving. Als socioloog zie ik bovendien hoe de onderklasse steeds verder groeit en de middenklasse blijft krimpen, waardoor zorg voor steeds meer mensen onder druk staat. Die groeiende kloof tussen rijke en arme Nederlanders is een belangrijke reden voor mij om in de politiek te strijden voor echte verandering. Als Kamerlid zal ik de bewoners van achterstandswijken een stem geven en de vertegenwoordiging bieden waar zij recht op hebben.

Serpil Ates

In de Haagse gemeenteraad heb ik meerdere successen behaald, onder andere voor kansengelijkheid in het onderwijs, afschaffing van zwarte piet, herdenking van het koloniale- en slavernijverleden en een sterkere positie van vrouwen met een migratieachtergrond. Daarnaast zet ik mij in voor internationale solidariteit, voor kwesties zoals opvang van vluchtelingenkinderen uit Moria en vrede- en mensenrechten in het Midden-Oosten.

In de Tweede Kamer wil ik mij verder inzetten voor de vertegenwoordiging van bevolkingsgroepen die nu te weinig een stem hebben.