Liesbeth van Tongeren

Liesbeth van Tongeren (niet voorgedragen)

Advies van de kandidatencommissie: "Deze kandidaat is niet voorgedragen door de kandidatencommissie Tweede Kamer (lees de verantwoording). De commissie was zeer verheugd over de kwaliteit van alle mensen die bereid waren voor GroenLinks kandidaat te staan. De commissie heeft op zorgvuldige wijze een team geselecteerd van 40 kandidaten. Het voorgestelde team vertegenwoordigt op uitstekende wijze de terreinen waarop GroenLinks zich profileert: groen, sociaal, internationaal. Samen vormen deze kandidaten het gezicht van GroenLinks met een mix van bewezen kwaliteiten en kennis, ervaring en vernieuwing, diversiteit en uitstraling. GroenLinks hecht van oudsher aan kansen voor nieuwkomers en zittende Kamerleden, voor oud en jong, diverse achtergronden, man en vrouw, homo en hetero. De kandidatencommissie hoopt dit met haar voordracht tot uitdrukking te hebben gebracht."

Hieronder stelt Liesbeth zichzelf voor

Enthousiast, doelgericht en realisatiekracht. Drie woorden die Liesbeth omschrijven. Actievoeren met lokale mensen, oplossingen bedenken en uitvoeren om Nederland de eeuw van de duurzaamheid binnen te loodsen.

"Get up, stand up for your rights"

Van Vlaardingen, via Twente naar het Binnenhof

Als eerste uit haar familie ging Liesbeth studeren. Klassenvertegenwoordiger, medezeggenschapsraadslid, demonstreren tegen kernwapens en voor vrouwenrechten. Via Greenpeace naar de Tweede Kamer.

"Liesbeth is een gedreven parlementariër die grote betrokkenheid toont bij de partij en zichtbaar is op alle niveaus. Als deskundig woordvoerder op het gebied van milieu en duurzaamheid heeft ze de afgelopen periode met veel inzet GroenLinks zichtbaar gemaakt op de groene portefeuille met nadruk op schone energie". Schreef de vorige kandidatencommissie.

Haar focus geeft resultaten op moeilijke dossiers zoals gaswinning, statiegeld en luchtkwaliteit. Van de 87 GroenLinks moties die dit jaar een Kamermeerderheid kregen waren er 34 van haar. Voor meer sociale ondernemingen, betere beleid voor innovatie, gasloze nieuwbouw, e-vervoer en efficiënt OV. Ze heeft een breed maatschappelijk netwerk en werkt effectief samen met het groene bedrijfsleven, NGO’s en wetenschappers. Als ervaren vice-fractievoorzitter speelt ze achter de schermen een stevige rol. Ze verving Bram en Jesse waar nodig. In het Kamerwerk is ze een goede coach voor nieuwe collega's.

Wetenswaardigheden

Ruim 7 jaar geleden werd Liesbeth gevraagd om voor GroenLinks de politiek in te gaan. Zij staat vaak in de Duurzame Top Honderd, is ‘s Binnenhofs twitterkoningin, werd in 2015 tweede bij ‘Groenste Politicus’ en was het vijfde meest effectieve Kamerlid bij Vrij Nederland.