Lijsttrekker Europese lijst

De lijsttrekker wordt gekozen door de leden van GroenLinks via een referendum, indien er meerdere kandidaten zijn. Dit referendum vindt plaats voorafgaand aan het referendum waarin de rest van de lijst wordt vastgesteld. Indien er één kandidaat is voor het lijsttrekkerschap wordt deze verkozen op het congres van GroenLinks begin 2024.

PROFIEL

Competenties lijsttrekker

 • Weet inhoudelijk sterk en daadkrachtig argumenten op diverse portefeuilles overtuigend verwoorden en daarin de verbinding te leggen binnen het Europese en/of Nederlandse krachtenveld en leefwereld van inwoners/publiek,
 • Brengt in verbinding met de leefwereld van inwoners/publiek aantoonbaar de waarden en idealen van GroenLinks - duurzaamheid, eerlijk delen en gelijkwaardigheid - in de praktijk en draagt door houding, gedrag en handelen bij aan partij-eigenschappen als daadkracht, duidelijkheid, leiderschap en realisme.
 • Is vaardig in het aansturen een team en het creëren van een veilige werkomgeving voor EP-delegatie en ondersteunende staf. Weet de EP-delegatie als team te motiveren en onderling samen te laten werken met de ondersteunende staf,
 • Een (zeer) goede Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift, beheersing van het Duits en Frans is een pre.
 • Heeft vergaande kennis van en inzicht in het werk in het Europees parlement wat betreft personen, procedures, dossiers en cultuur.

Competenties Europarlementariërs GroenLinks

1. Politieke strategie

 • Je hebt een visie gestoeld op de waarden van GroenLinks; duurzaamheid, eerlijk delen en gelijkwaardigheid. 
 • Een aantoonbare brede (Europese) deskundigheid, ervaring en Europese politieke visie, en het vermogen deze verder te ontwikkelen.
 • Je ziet politieke kansen voor inclusieve maatschappelijke verandering en weet deze resultaatgericht en daadkrachtig te verzilveren.
 • Je bent in staat concrete politieke acties aan te laten sluiten bij een lange termijn strategie. 
 • Je hebt een netwerk binnen GroenLinks en de samenleving.

2. Incasseringsvermogen & stressbestendigheid

 • Je weet tegenslagen om te zetten in constructieve acties.
 • Je gaat constructief om met kritiek van je collega’s en van derden. 
 • Je kan onder (tijds-)druk presteren. 
 • Je kan onder druk een politieke strategische lijn vasthouden en volgen, met behoud van flexibiliteit. 
 • Je weet kritiek om te vormen in een hoopvol perspectief en biedt een alternatief.  

3. Communicatieve vaardigheden*

 • Je bent in debat scherp op de inhoud en zacht op de relatie.  
 • Je bent in staat creatief in te spelen op actuele ontwikkelingen en (Europese) politieke voorstellen te vertalen naar wat dit betekent voor het dagelijks leven van mensen. 
 • Je kan je snel en toegankelijk uitdrukken.

*Een goede Engelse taalvaardigheid in woord en geschrift; beheersing van een tweede vreemde taal is een pre.

4. Samenwerken

 • Jouw acties dragen bij aan het algemeen belang van de fractie en je kunt goed functioneren binnen een divers, internationaal samengestelde Europese Groene Groep.
 • Je hebt een open houding naar zienswijzen van collega’s en integreert dit in jouw handelen.
 • Je staat open voor samenwerking die portefeuille overstijgend is.  
 • Je geeft anderen eerlijke feedback op (mogelijke) gevolgen van hun handelen. 

5. Zelfinzicht & Lerend vermogen

 • Je reflecteert op (mogelijke) gevolgen van jouw handelen en bent in staat (om na afloop) kritisch te kijken naar je eigen rol en bijdrage.

Het team

De fractie van GroenLinks werkt als een team. Iedere kandidaat heeft een sterk gevoel voor samenwerking ontwikkeld. Dat veronderstelt flexibiliteit, weinig opspelend ego, geen territoriumdrift en een collegiale instelling.

Elke individuele kandidaat moet het GroenLinks-programma onderschrijven. De leden van de PvdA en GroenLinks hebben zich uitgesproken voor een goede samenwerking en afstemming tussen de Europarlementariërs van beide partijen in het Europees Parlement. Kandidaten zijn gemotiveerd om te investeren in een goede samenwerking met zowel de GroenLinks- als de PvdA-Europarlementariërs.

Voor kandidaten op de verkiesbare plaatsen geven we de voorkeur aan algemeen inzetbare generalisten of specialisten op voor GroenLinks zeer kenmerkende terreinen. Specialistische kandidaten moeten zich nieuwe beleidsterreinen en (communicatieve) vaardigheden snel eigen kunnen maken.

GroenLinks staat voor gelijkwaardigheid en streeft ernaar een diverse en inclusieve beweging te zijn. Jouw unieke perspectief is waardevol. We zijn benieuwd naar je persoonlijke motivatie, kwaliteiten en ervaring. Daarom moedigen wij iedereen aan die geïnteresseerd is om te solliciteren.

Wat moet je doen om je kandidaat te stellen?

Een complete kandidaatstelling voor de kandidatenlijst voor het Europees Parlement bestaat uit:

 • Een brief aan de kandidatencommissie: hierin motiveer je waarom jij graag in het Europees Parlement zitting zou willen nemen en waarom je een geschikte kandidaat voor het lijsttrekkerschap bent.
 • Je cv, inclusief je contactgegevens.
 • Een ingevulde integriteitsverklaring. Download hieronder de in te vullen integriteitsverklaring, inclusief het daarbij behorende integriteitsprotocol en de ondertekende gedragscode van GroenLinks.
 • Een ondersteuningsverklaring met de gegevens van 150 partijleden die jouw kandidatuur ondersteunen. Deze leden moeten persoonlijk bij jou hebben aangegeven dat ze hiertoe bereid zijn. De kandidatencommissie kan contact met hen opnemen voor navraag. Download hieronder het in te vullen ondersteuningsformulier van GroenLinks.

Toelichting: De 150 ondersteuningsverklaringen zijn een draagvlakvereiste volgens de reglementen van GroenLinks. De kandidatencommissie maakt een eigen afweging in wie zij selecteert voor een gesprek en eventueel voordraagt aan het congres. Kandidaten met 150 ondersteuningsverklaringen hebben conform de reglementen van GroenLinks het recht zich aan het congres te presenteren als kandidaat, ongeacht het positieve of negatieve oordeel over hun geschiktheid van de kandidatencommissie.

De uiterste inzenddatum voor kandidaatstelling voor lijsttrekkers is 31 augustus 2023 om 17.00 uur. Je stuurt je kandidaatstelling per e-mail naar kandidatenep@groenlinks.nl.

De kandidatencommissie leest alle brieven zorgvuldig. Op basis van de brieven wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een eerste gesprek. Het is mogelijk dat de kandidatencommissie nog een vervolggesprek of -opdracht vraagt.

Sollicitatieproces

Op 8 september hoor je of je wordt uitgenodigd voor een gesprek en hoe laat. Op zaterdag 23 september worden de gesprekken voor de eerste gespreksronde gevoerd (eerste gesprek en integriteitstoets), en op zaterdag 30 september de tweede ronde (tweede gesprek voor niet-zittende kandidaten). Probeer deze dagen tussen 09.30 en 17.30 uur voorlopig zo veel mogelijk vrij te houden. Na de eerste ronde wordt ook een VOG gevraagd en als je wordt voorgedragen ook een bewilligingsverklaring. Mocht je worden afgewezen, heb je nog de mogelijkheid je kandidaat te stellen voor de lijst.

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van de kandidaatstelling? Neem dan contact op met de kandidatencommissie via kandidatenep@groenlinks.nl.