Frits Lintmeijer

Frits Lintmeijer

Eerste Kamerlid en fractiepenningmeester

De noodzaak voor groene en sociale politiek is ook nu nog zichtbaar.

Frits Lintmeijer is al lid van GroenLinks sinds de oprichting. Frits werkte onder meer als wethouder in Utrecht. Hij zette zich in voor een stad die schoner en gezonder is, waar tram en fiets het winnen van de auto. Ook investeerde hij in cultuur die voor iedereen is, ook in de wijken. Analytisch, strategisch en verbindend zijn woorden die goed bij hem passen.

De  mensenkennis van Frits komt zowel lokaal als landelijk van pas in diverse kandidatencommissies en werkgroepen waarin hij voor GroenLinks actief is en was. Momenteel is hij voorzitter van de permanente programmacommissie en de programmacommissie Tweede-Kamerverkiezingen.

Voordat Frits lid werd van de Eerste Kamer was hij actief als bestuurder van verschillende maatschappelijke organisaties. Naast zijn lidmaatschap is hij zelfstandig adviseur Strategie en Communicatie.

In de fractie is hij penningmeester.
Buiten de Eerste Kamer vervult Frits verschillende nevenfuncties.