Isabelle Diks

Tweede Kamerlid

Als je in het licht staat, creëer je schaduw. Maar als je in de schaduw staat, creëer je nooit licht.

Van Leeuwarden naar het Binnenhof

'Wolle is kinne'. Wonend in Fryslân herken ik dat motto zeker. Willen is inderdaad kunnen. Niet door te klagen vanaf de zijlijn, maar door op mijn plek op mijn manier bij te dragen aan broodnodige veranderingen in Nederland. Zo werk ik vanuit positiviteit, optimisme en vooral in samenwerking aan die door ons zo gewenste duurzame en groene toekomst. Om die veranderingen tot stand te brengen, zie ik het als noodzakelijk om onderwerpen als (betaalbaar) wonen, duurzame energie, regionale voedselproductie, natuur en gezondheid aan elkaar te verbinden.

Hier sta ik voor

GroenLinks is mijn partij: de sterke combinatie van sociale, vrijzinnige, rechtvaardige en ecologische politiek verbindt voor mij idealen aan de mogelijkheden die te verwezenlijken. Sinds 1994 ben ik betrokken bij GroenLinks, als raadslid, Statenlid, Kamerlid en nu al acht jaar als wethouder in Leeuwarden. De omschakeling naar duurzame energieopwekking moet nu echt tot stand komen. In Fryslân laten we als pilot regio energietransitie in de praktijk zien hoe regio's zelf met bewoners, overheden, bedrijven, corporaties en instellingen die transitie in kunnen richten. Als noordelijke kandidaat zie ik veel kansen om daaraan ook landelijk bij te dragen.

Wetenswaardigheden

Isabelle werkt ook als landelijk ambassadeur stadslandbouw, voorzitter van het VNG bestuurdersnetwerk Natuur en voorzitter van de denktank 'Landbouw in Verbinding' met anderen aan de ontwikkeling van een mens, dier en natuurinclusieve landbouw. Als verbinder tussen lokaal-landelijk zet ik mij hiervoor graag in.