Jaap Wortel

Penningmeester a.i.

Jaap Wortel is de penningmeester ad interim van het partijbestuur van GroenLinks.