Laura Bromet

Tweede Kamerlid

"Als je de wereld wil veranderen moet je niet aan de zijlijn blijven staan"

Laura is Tweede Kamerlid voor GroenLinks

Van Waterland naar het Binnenhof

Laura Bromet is 8 jaar gemeenteraadslid en 4 jaar wethouder geweest in de gemeente Waterland, daarna zette ze de stap naar de Tweede Kamer. Haar eerste baantje was bij de slager. Ze zag van dichtbij hoe elke week een koe werd geslacht en verwerkt tot beleg, gehakt of biefstuk. Zowel die eerste werkervaring als haar wethouderschap helpen haar bij het werk als Kamerlid waar ze onder andere landbouw en natuur in haar portefeuille heeft. Laura vindt het eervol om Kamerlid te zijn en voelt zich thuis in Den Haag. Ze is er trots op dat ze haar idealen stap voor stap dichterbij kan brengen. Dat gaat niet altijd zo snel als je zou willen, maar met overtuigingskracht en het sluiten van coalities kan je veel kan bereiken.

Hier staat Laura voor

Als je het geluk hebt gehad geboren te worden in een vrij land, opgegroeid bent in welvaart, alle kansen hebt gekregen om een mooi leven op te bouwen, gun je dat iedereen. Laura is een linkse GroenLinkser omdat ze vindt dat iedereen recht heeft op een behoorlijk inkomen en rijkdom daarom eerlijker verdeeld moet worden. Ze vindt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen en gelooft dat politiek daar een belangrijke rol in moet spelen. Afkomst mag volgens haar niet bepalend zijn voor je toekomst. Laura is een groene GroenLinkser omdat ze vindt dat ook de generaties na ons moeten kunnen genieten van het prachtige Nederlandse landschap, de mooie natuur, schone lucht, donkerte en stilte. Als Kamerlid wil Laura meer aandacht voor onze veengebieden. Door de kunstmatige lage waterstand, bedoeld om de landbouw te helpen, verdwijnt het veen langzaam en daarbij komt er veel CO2 vrij. Bovendien woont Laura zelf in een veenweidegebied en ziet de huizen in haar omgeving langzaam zakken. Ze wil daarom het waterpeil verhogen. Goed voor de natuur, goed om klimaatverandering tegen te gaan en verzakkingen te stoppen.

Wetenswaardigheden

Laura is de politiek ingegaan omdat ze dicht bij huis, in haar eigen dorp, zag hoe dingen beter geregeld konden worden. Aan het einde van haar raadsperiode werd ze finalist in de verkiezing voor Beste Raadslid van Nederland. Samen met haar vader maakte ze de documentaire bioscoopfilm 'Alles van waarde' over de managerscultuur.

Laura gaat graag met iedereen in gesprek. Juist met mensen die het niet met haar eens zijn. “Het is belangrijk om meer begrip te krijgen voor elkaars standpunten, want alleen dan kun je beleid maken waar draagvlak voor is”.