Margreet de Boer

Margreet de Boer

Eerste Kamerlid

Hoe kunnen mensen het recht gebruiken om hun positie te verbeteren, en hoe kunnen we er voor zorgen dat wet- en regelgeving bijdraagt aan een rechtvaardiger wereld. Die vragen staan voor mij centraal, net als het thema emancipatie, dat als een rode draad door mijn werkzaamheden loopt.

Magreet zet zich al jarenlang met volle overtuiging in voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten, met een specifieke focus op emancipatie en de rechten van vrouwen. Sinds 2011 is ze lid van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks.

Van jurist tot parlementariër

Margreet studeerde Nederlands recht en Criminologie aan de VU in Amsterdam om advocaat te worden en zo echt iets zou kunnen betekenen voor mensen. Na haar studie werkte ze als advocaat bij een kantoor dat zich richtte op rechtsbijstand aan vrouwen, waaronder veel vrouwen die te maken hadden gehad met huiselijk of seksueel geweld. Na ruim tien jaar met de gevolgen van wetgeving in de praktijk te hebben gewerkt, maakte Margreet de overstap naar het Clara Wichmann Instituut (expertisecentrum vrouw en recht), waar ze zich onder meer bezig hield met onderzoek en beleidsadvies op het terrein van geweld tegen vrouwen en het VN-Vrouwenverdrag. Na sluiting van het Clara Wichmann Instituut heeft ze haar werkzaamheden als onderzoeker en trainer op het gebied van vrouwenrechten en mensenrechten voortgezet, nu als zelfstandige. Margreet werkt zowel in Nederland als internationaal, het laatste in samenwerking met anderen binnen 'Rights4Change'. Sinds 1 januari 2014 is Margreet naast haar Kamerlidmaatschap weer voor drie dagen per week aan de slag gegaan als advocaat.

Hier staat Margreet voor

Margreet de Boer zit sinds 2011 in de Eerste Kamer. Ook in haar werk als Eerste Kamerlid onderzoekt Margreet wat de effecten van wetgeving voor burgers zijn, gaat ze na of regelgeving bijdraagt aan een rechtvaardiger samenleving, en toetst ze wetsvoorstellen aan grond- en mensenrechten. Daarbij is ze altijd alert op de mogelijke effecten van wetsvoorstellen op de positie van kwetsbare of achtergestelde groepen, en benoemt ze waar mogelijk kansen voor emancipatie en zelfbeschikking. Waar mogelijk probeert ze maatschappelijke organisaties en GroenLinks werkgroepen bij haar inbreng te betrekken.

Wetenswaardigheden

Margreet houdt van schaatsen en zeilen, en probeert regelmatig te zwemmen en te fietsen. Ze houdt van (Engelse) detectives.  Hoewel ze zichzelf absoluut geen stadsmens vindt woont Margreet al meer dan 30 jaar in Amsterdam, maar sinds kort wel op een woonboot. Ze woont daar met haar partner en twee kinderen.