Marieke Wagter portretfoto

Marieke Wagter

Penningmeester

Marieke Wagter is de penningmeester van het partijbestuur van GroenLinks.