Melody Deldjou Fard

Diversiteit en externe relaties

Als bestuurslid wil ik me inzetten voor het verder uitbreiden van onze groene en sociale beweging.

Ik wil werken aan het uitbouwen van onze externe netwerken en het versterken van diversiteit op verschillende niveaus in de partij. Verbinden en samen strijden voor verandering, daar ga ik voor!