Lisa Westerveld
Lisa Westerveld (foto rechtenvrij)

‘Eis heldere taal van organisaties als Belastingdienst en energiebedrijven'

GroenLinks wil dat er meer rekening wordt gehouden met mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Daarom vindt Kamerlid Lisa Westerveld dat organisaties als de Belastingdienst, woningcorporaties of energiebedrijven voortaan in duidelijk Nederlands moeten communiceren.

Rekeningen, brieven over veranderende regels, en algemene voorwaarden moeten van GroenLinks zo worden opgesteld dat zoveel mogelijk mensen meteen begrijpen wat er van ze wordt verlangd. Zo worden misverstanden voorkomen en is de kans kleiner dat deze groep zich onbedoeld in de schulden steekt.

Er is een direct verband tussen laaggeletterdheid en schuldenproblematiek. Als mensen betalingsherinneringen krijgen wordt de taal van de brieven vaak lastiger, waardoor de problemen juist voor deze groep groeien.

Daarnaast wil Westerveld dat de overheid het goede voorbeeld geeft: bij wetten moet voortaan een voor iedereen leesbare toelichting worden geschreven. ‘Ik begrijp best dat juristen willen voorkomen dat je een wet op twee manieren kunt uitleggen en dat je de harde regels op die manier moet dichttimmeren,’ aldus Westerveld. ‘Maar we kunnen wel met elkaar afspreken dat iedereen kan nagaan welke afspraken er zijn gemaakt.’

‘Vaak gebruiken we moeilijk Nederlands uit gemakzucht. Dat heeft niets te maken met hoe slim mensen zijn. Veel mensen haken daar op af. Als wij willen dat meer mensen meepraten over wat er in Nederland gebeurt, moeten wij er voor zorgen dat mensen weten waarover we het in de Tweede Kamer hebben.’

Minister van Engelshoven wilde de verzoeken niet overnemen. Ze vindt ze overbodig.