‘Lachend Tachtig’ biedt Nederland een prachtvoorzet voor de ouderenzorg

GroenLinks presenteert vandaag een uitgebreide toekomstvisie op de ouderenzorg in Nederland. Onder de titel ‘Lachend Tachtig’ doet Kamerlid Corinne Ellemeet een aantal concrete voorstellen waarmee de samenleving zo wordt ingericht dat ouderen langer de regie over hun leven kunnen houden en de groep kwetsbare ouderen die thuis woont beter wordt bediend.

Ellemeet raadpleegde tal van experts op het gebied van ouderenzorg en wil ministers De Jonge en Bruins tot een nauwere samenwerking bewegen. De specialisten komen namelijk bijna allemaal tot de conclusie dat zorg en welzijn hand in hand moeten gaan om deze groeiende bevolkingsgroep langer vitaal te houden: een absolute voorwaarde om de continuïteit van onze zorg voor de toekomst te waarborgen. Dat maakt de kabinetskeuze om ouderenzorg onder de twee ministers te verdelen onhandig.

Maar liefst 94 procent van de Nederlandse ouderen woont thuis. GroenLinks wil de zorg daarom ‘dichterbij’ organiseren en buurtwerk en huisartsen nauwer laten samenwerken bij de monitoring van het smaldeel ouderen dat meer moeite heeft zelfstandig te kunnen blijven wonen. Gemeenten moeten in hun huisvestingsplannen bovendien rekening houden met ouderen door in nieuwbouw of renovatieplannen rekening te houden met de risico’s die deze groep loopt in hun leefomgeving.

Veel meer en veel eerder dan nu moeten artsen die zijn gespecialiseerd in ouderenzorg worden ingezet op het moment dat een oudere zich meldt bij een huisartsenpraktijk, en er moet kritisch worden gekeken naar de behandelplannen voor deze groep: vaak maakt een operatie mensen op hogere leeftijd eerder zwakker dan beter. “Ouderen hebben altijd het laatste woord, maar ik weet zeker dat veel mensen kwaliteit van leven belangrijker vinden dan het vooruitzicht van een lang ziekbed. Daar moeten we ook in Den Haag over durven praten, ” aldus Ellemeet.

Vanmiddag om 12.30 uur organiseert Ellemeet een symposium in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Minister De Jonge neemt daar de nota ‘Lachend Tachtig’ in ontvangst.