Nieuws gefilterd op afval en recycling

Kunstgrasveld moet duurzamer

GroenLinks wil van minister Bruins horen of hij meewerkt aan verduurzaming van de kunstgrasvelden. ‘Iedere voetbalamateur weet dat je aan het eind van een wedstrijd met een tas vol rubberen korrels op de fiets stapt. En ze liggen ook in de sloot achter het doel’, zegt Kamerlid Lisa Westerveld. ‘Eigenlijk is het bizar dat op die manier verpulverde autobanden in ons milieu terechtkomen.’
 

Lees verder

Europese afvalwetgeving: Milieucommissie steunt omslag naar kringloopeconomie

Europa gaat de afvalwetgeving flink verbeteren. Belangrijkste punten in de deal waar de milieucommissie dinsdag haar steun voor uitsprak, zijn het uitfaseren van het storten van afval en bindende doelstellingen voor recycling. Europarlementariër Bas Eickhout is vooral tevreden met de omschakeling in denken over afval: “De omslag naar een kringloopeconomie is even noodzakelijk als onvermijdelijk.”

Lees verder

Europees milieubeleid helpt

Woensdag presenteert het Europees Milieuagentschap haar rapport over de staat en toekomst van het milieu in de EU. De conclusie: Europees milieubeleid heeft voor veel verbeteringen gezorgd, maar het huidige beleid schiet tekort om de grote uitdagingen van deze tijd te bestrijden.

Lees verder

Europarlement steekt stokje voor schrappen milieuwetgeving

Jean-Claude Juncker

Het Europarlement wil niet dat de Europese Commissie de wetsvoorstellen voor schonere lucht en het beter hergebruiken van afval schrapt of vertraagt. Dat bleek donderdag uit de stemming over het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015. De Europese Commissie had eerder deze milieuwetgeving ter discussie gesteld nadat eurocommissaris Frans Timmermans, verantwoordelijk 'betere regelgeving', aankondigde vooral minder Europese regels te willen. GroenLinks verzette zich steeds tegen dit dereguleringsoffensief dat ten koste gaat van de milieu- en sociale regels.

Lees verder

Werkprogramma: Eickhout wil dat Europese Commissie duurzaamheid serieus neemt

Jean-Claude Juncker

Het Europees Parlement neemt donderdag een standpunt in over het voorgestelde werkprogramma van de Europese Commissie. Onder het mom van 'betere regelgeving' wilden Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker en zijn rechterhand Frans Timmermans belangrijke milieuwetgeving schrappen voor schonere lucht en meer hergebruik van afval. Na ophef over deze deregulering ten koste van het milieu lijken ze te zijn bijgedraaid, maar er is nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van deze wetsvoorstellen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil dat het Europees Parlement deze duurzame initiatieven die de gezondheid van mensen beschermen en veel banen opleveren, met hand en tand verdedigt.

Lees verder