Nieuws gefilterd op niets

Europese klimaatbank stap dichterbij

GroenLinks is blij dat met het nieuwe investeringsbeleid van de Europese Investeringsbank (EIB) stappen worden gezet richting het einde van fossiele investeringen. De EIB beweegt weliswaar richting een uitfasering van fossiele leningen, maar het voorstel laat tegelijkertijd achterdeuren openstaan om de gasinfrastructuur te kunnen blijven subsidiëren. Juist nu de Europese Commissie de EIB wil omvormen tot een klimaatbank.

Lees verder

Natura 2000: valt er te praten met Europa?

Nederland stoot te veel stikstof uit bij beschermde natuurgebieden, de zogeheten Natura 2000-gebieden. Woensdag kwam kabinet met een pakket aan maatregelen om de ‘stikstofcrisis’ aan te pakken. Eén van de voorstellen is om met de Europese Commissie te praten over het verminderen of aanpassen van het aantal beschermde Natura 2000-gebieden. Deze gebieden moeten ervoor zorgen dat dieren en planten beschermd worden en dat de biodiversiteit op Europees niveau wordt hersteld.

Lees verder

Beoordeling rechtsstaat in verkeerde handen bij kandidaat-eurocommissaris Hongarije

De Hongaarse kandidaat-eurocommissaris Olivér Várhelyi kwam slecht uit de verf tijdens zijn hoorzitting in het Europees Parlement. “De verkeerde man, op de verkeerde plek”, concludeert GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik. “Terwijl in Hongarije de rechtsstaat wordt uitgekleed, zou hij moeten oordelen over de toetreding van kandidaat-lidstaten. Een bizarre situatie.” 

Lees verder

GroenLinks presenteert initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof

GroenLinks presenteert vandaag een ontwerp-initiatiefwet Duurzame Aanpak Stikstof, waarin de krimp van de veestapel wettelijk wordt vastgelegd. Nu het kabinet al een half jaar vastzit in de stikstofcrisis komt GroenLinks een wet die wél daadkrachtig en structureel ingrijpt om de stikstof-uitstoot terug te dringen en de natuur in Nederland te beschermen. In de initiatiefwet wordt juridisch vastgelegd dat de stikstofuitstoot van de landbouw in 2035 gehalveerd moet zijn. Daarnaast regelt de wet een verbod op groei van het vliegverkeer en wordt de maximumsnelheid voor het eerst in de wet vastgelegd: op geen enkele weg mag op geen enkel moment harder worden gereden dan 100 km/h.

Lees verder

Liveblog hoorzittingen nieuwe Europese Commissie

Het Europees Parlement begint vanaf maandag 30 september met de hoorzittingen voor kandidaat-eurocommissarissen. Iedere voorgestelde eurocommissaris beantwoordt in een sessie van drie uur vragen van Europarlementariërs. Zo kan het Europees Parlement beoordelen of een kandidaat-eurocommissaris geschikt vinden voor zijn of haar portefeuille. Dit webartikel zullen we steeds updaten met het laatste nieuws uit de hoorzittingen.

Lees verder

Pagina's