Nieuws gefilterd op niets

Kabinet dient op kind gerichte reclame meer aan banden te leggen

Zeurterreur van kinderen die niet rusten voordat ze bepaald speelgoed of kledingstuk krijgen. Overgewicht vanwege de voortdurende verleiding van junkfood en frisdrank. De invloed van reclame op kinderen is groot en de effecten zijn niet te onderschatten. Daarom moet het kabinet de reclame die op kinderen is gericht aan banden leggen.

Lees verder

GroenLinks wil Molukse aanpak voor allochtone jongeren

GroenLinks wil dat de regering met een werkgelegenheidsplan komt om allochtone jongeren aan de slag te helpen. Juist deze groep heeft onevenredig veel moeite met het vinden van stageplaatsen en werk. En juist deze groep is vatbaar voor radicalisering als ze, terecht of onterecht, het gevoel hebben dat de samenleving hen stelselmatig de rug toekeert.

Lees verder

Nieuwe zorgverzekering geeft particulier verzekerden half miljard cadeau

De lage inkomens, AOW-ers en chronisch zieken en gehandicapten leveren fors in door de nieuwe zorgverzekering. Dat komt ten goede aan de bovenmodale gezinnen. De nieuwe zorgverzekering geeft de particulier verzekerden een lastenverlichting van bijna 500 miljoen euro cadeau. GroenLinks vindt dat een onbegrijpelijke vorm van inkomenspolitiek en omgekeerde solidariteit.

Lees verder

Spoorplan Peijs nog steeds onder de maat

Vrijwel de volledige Kamer was ontevreden over de plannen van minister Peijs voor het spoor. In de nieuwe voorstellen is de concessie voor de NS teveel een 'papieren tijger': harde, concrete en afrekenbare doelen ontbreken. De minister komt daarmee onvoldoende tegemoet aan de wensen van de Kamer. Ze moet afdwingen dat reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare en betaalbare trein die vaak en op tijd rijdt.

Lees verder

Nederland verliest met Bernhard een markante persoonlijkheid

Nederland verliest een markante persoonlijkheid: een symbool van hoop in de jaren van de Duitse bezetting en daarna, maar ook omstreden vanwege zijn aandeel in de Lockheed-affaire. Prins Bernhard heeft een rijk en vol leven gehad. Wij leven mee met de koningin, zijn andere kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.