Nieuws gefilterd op niets

GroenLinks brengt Europese normen voor schone lucht in zicht

GroenLinks presenteert 45 voorstellen voor schonere lucht. Daarmee komen de Europese normen tegen luchtvervuiling (stikstofdioxide en fijn stof) in zicht, zo blijkt uit de beoordeling door het Milieu- en Natuurplanbureau. Dat verbetert de gezondheid van honderdduizenden mensen. De Nederlandse lucht is nu veel te vies. Het kabinet doet daar veel te weinig tegen.

Lees verder

Donner lijkt eerder onderdeel dan oplossing voor justitie crisis

GroenLinks is diep geschokt door het justitiële dwalen in de Schiedammer parkmoord. De politie haalt een verdachte én een slachtoffer gruwelijk door de mangel. Het Forensisch Instituut past vrij klakkeloos de inhoud van een onderzoeksrapport aan. Het Openbaar Ministerie schoof alles dat niet in het straatje paste ter zijde. Rechters veroordeelden vervolgens zonder veel plichtplegingen de verdachte Kees B. Dit is niet, zoals de minister van Justitie voorhoudt, een opeenstapeling van fouten. Dit is een justitiële crisis die afbreuk doet aan het vertrouwen in het fundament en de werking van de Nederlandse rechtstaat. Voor GroenLinks staat niet vast deze minister op een geloofwaardige wijze de crisis kan herstellen; sterker nog hij lijkt eerder een onderdeel van het probleem dan leidend in het aandragen van oplossingen.

Lees verder

GroenLinks wil einde aan ophokplicht

De ophokplicht is slecht voor kippen en voor de biologische sector. Zij betalen de prijs voor problemen in de bio-industrie. De maatregel is ook niet noodzakelijk. Daarom vraagt GroenLinks minister Veerman om de ophokplicht op te heffen.

Lees verder

Nota Stilstand zorgt voor vier verloren jaren

Het ministerschap van Peijs kan halverwege als mislukt worden beschouwd. De verkeersnota die het kabinet morgen presenteert, maar nu al op straat ligt, is een grote teleurstelling. Een noodzakelijk besluit over een kilometerheffing wordt aan een nieuw kabinet gelaten. Dit ministerschap bestaat uit vier verloren jaren met stilstand op de weg, stilstand in het OV en onvoldoende bescherming van milieu en gezondheid.

Lees verder