Nieuws gefilterd op niets

Geloofwaardige evaluatie Schiphol vraagt onpartijdige voorzitter

Deze week is een commissie ingesteld om toe te zien op een onpartijdige en onafhankelijke evaluatie van de Schipholwet. Tot verbazing van GroenLinks is Hans Blankert benoemd tot voorzitter. Als werkgeversvoorzitter speelde hij een prominente en partijdige rol in de totstandkoming van de wet. Voor een geloofwaardige evaluatie is een andere voorzitter nodig.

Lees verder

GroenLinks wil hoorzittingen over oorlogsdeelname Afghanistan

GroenLinks is blij dat de regering de instemming van de Kamer wil voor deelname aan de Amerikaanse terroristenjacht in Afghanistan. Nu de regering de rol van de Kamer serieus neemt, moet de Kamer ook haar eigen rol serieus nemen. Daarom wil GroenLinks dat de Kamer hoorzittingen houdt voor hierover een beslissing te nemen.

Lees verder

GroenLinks zorgt voor spoeddebat met Verdonk over openbaarmaking asieldossiers

GroenLinks is fel tegen het voornemen van minister Verdonk om de dossiers openbaar te maken van asielzoekers die zich beklagen. Asielzoekers hebben vaak alle reden tot klagen. Er is geen enkele reden voor de overheid om deze mensen in kwetsbare positie en vaak ellendige omstandigheden ook nog publiekelijk zwart te maken. Minister Verdonk moet hierover volgende week opheldering geven in een spoeddebat dat plaatsvindt op initiatief van GroenLinks.

Lees verder

Maak huurder baas in eigen huis

Huurders hebben veel slecht nieuws over zich heen gekregen. Het is hoog tijd voor goed nieuws voor huurders: zij moeten de baas worden in en over hun eigen huis. GroenLinks wil dat zij het recht krijgen om hun woning te kopen. Huurders moeten onderhoud van de woning of woonomgeving af kunnen dwingen. En ze verdienen een lagere huur als ze dat onderhoud zelf doen.

Lees verder

Laat '26.000 gezichten' niet stranden

Een groep van ongeveer 100 filmregiseeurs brengt met de korte films '26.000 gezichten' de menselijke kant van het asielbeleid in beeld. GroenLinks wil voorkomen dat de regering dit project laat stranden door de deelnemende organisaties onder druk te zetten of financieel te korten. Om daar niet afhankelijk van te zijn, roept GroenLinks mensen op om dit project financieel te steunen.

Lees verder