Nieuws gefilterd op niets

Situatie veel uitgeprocedeerde asielzoekers is schrijnend

Onder uitgeprocedeerde asielzoekers bevinden zich vele schrijnende gevallen, zo blijkt uit onderzoek van GroenLinks. Ernstig zieke mensen worden uitgezet, gezinnen worden gescheiden, kinderen worden verwijderd uit hun land van herkomst (Nederland), asielzoekers worden uitgezet naar onveilige landen. GroenLinks wil een humaner beleid en een parlementair onderzoek naar de IND.

Lees verder

Help de slachtoffers van zeebeving Azië

Op tweede Kerstdag voltrok zich in grote delen van Azië een ramp. De volle omvang wordt pas dagen later echt zichtbaar. GroenLinks is geschokt door het grote aantal slachtoffers en de desastreuze gevolgen van deze catastrofe. Een ramp die extra dichtbij komt doordat er ook westerse slachtoffers te betreuren zijn.

Lees verder

VVD voorstel afschaffen OS onkies

GroenLinks Kamerlid Karimi noemt het voorstel van VVD-kamerlid Szabo voor het afschaffen van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking onkies en populistisch. De VVD toon geen enkel oog te willen hebben voor de bijdrage van ontwikkelingssamenwerking op de problemen in de wereld en blijkt blind te zijn voor de massale bereidheid van Nederlanders om aan deze hulp bij te dragen.

Lees verder

Spoorplan Peijs nog steeds onder de maat

Vrijwel de volledige Kamer was ontevreden over de plannen van minister Peijs voor het spoor. In de nieuwe voorstellen is de concessie voor de NS teveel een 'papieren tijger': harde, concrete en afrekenbare doelen ontbreken. De minister komt daarmee onvoldoende tegemoet aan de wensen van de Kamer. Ze moet afdwingen dat reizigers kunnen rekenen op een betrouwbare en betaalbare trein die vaak en op tijd rijdt.

Lees verder

Nederland verliest met Bernhard een markante persoonlijkheid

Nederland verliest een markante persoonlijkheid: een symbool van hoop in de jaren van de Duitse bezetting en daarna, maar ook omstreden vanwege zijn aandeel in de Lockheed-affaire. Prins Bernhard heeft een rijk en vol leven gehad. Wij leven mee met de koningin, zijn andere kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.