Nieuws gefilterd op niets

Europarlementariërs willen kwetsbare vluchtelingen uit Griekenland herverdelen

EU-landen moeten vluchtelingen overnemen uit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland. Op mede-initiatief van Europarlementariër Tineke Strik sturen de leden van parlementscommissie Justitie en Burgerlijke Vrijheden deze oproep naar alle leiders van de EU-landen. De oproep is ondertekend door Europarlementariërs van de Groenen, christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en links. Samen hebben deze fracties een meerderheid in het Europees Parlement.

Lees verder

Industriestrategie Europese Commissie geeft te weinig sturing

De plannen voor de Europese industrie die de Europese Commissie zojuist presenteerde, zijn volgens GroenLinks nog te onduidelijk en te voorzichtig. Keuzes worden ontweken en concrete invulling ontbreekt. “We moeten de Green Deal ondersteunen met krachtige groene industriepolitiek. Alleen dan kan Europa koploper worden in klimaatneutrale technologieën en productieprocessen”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Lees verder

Europese Commissie moet vrouwenrechten beter verdedigen

Kim van Sparrentak

GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak wil dat de Europese Commissie veel meer doet om de achteruitgang van vrouwenrechten in Europa een halt toe te roepen. Vandaag presenteerde de Europese Commissie haar plannen voor gendergelijkheid. “Het is goed dat de Europese Commissie na vijf jaar eindelijk met een plan komt. Maar uiteindelijk mist het voorstel de urgentie om gendergerelateerd geweld te stoppen en seksuele en reproductieve rechten te beschermen",  aldus Van Sparrentak.

Lees verder

Verblijfskostenvergoeding Isabelle Diks

Afgelopen december rezen er vragen over de wijze waarop ik gebruik maakte van de regeling verblijfskostenvergoeding voor Tweede Kamerleden. Ik heb steeds naar eer en geweten gehandeld. Om beter inzicht te krijgen in de regeling verblijfskostenvergoeding heb ik de onafhankelijk adviseur integriteit Tweede Kamer gevraagd om mijn handelwijze te toetsen aan de Wet Schadeloosstelling.

Lees verder