Nieuws gefilterd op niets

Groot deel Kamer wil opheldering over uitzetting gezin met kind naar Afghanistan

Hek

Een groot deel van de Tweede Kamer wil opheldering over de uitzetting van een gezin met een minderjarig kind naar Afghanistan afgelopen zaterdag. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een kwetsbaar Afghaans gezin wordt uitgezet sinds de recente beleidswijziging voor Afghaanse asielzoekers. Twaalf kinder- en mensenrechtenorganisaties benadrukken dat het gezin door de uitzetting in groot gevaar is gebracht. Op initiatief van Bram van Ojik stellen GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en SP vragen aan staatssecretaris Harbers. GroenLinks heeft ook een debat met de staatssecretaris aangevraagd.

Lees verder

GroenLinks krijgt steun voor kabinetsvisie op nieuwe vormen van directe democratie

De Eerste Kamer heeft het Kabinet gevraagd na het afschaffen van het raadplegend referendum zich wel in te zetten voor nieuwe vormen van directe democratie ter versterking van ons parlementaire stelsel. Een aangenomen motie van GroenLinks vraagt het kabinet een visie te ontwikkelen. Tijdens het debat over de Wet raadgevend referendum in te trekken, kreeg GroenLinks hiervoor steun van de kamer. 

Lees verder

Eickhout schrijft Europese wetgeving duurzaam beleggen

Europarlementariër Bas Eickhout gaat aan de slag als rapporteur voor het definiëren van duurzame beleggingen. Hij is verantwoordelijk voor de behandeling van de Europese wetgeving in het Europees Parlement, daarna leidt Eickhout de onderhandelingen met de Europese ministers. Doel is om tot een Europese wet te komen die investeringen in de duurzame richting moet duwen.

Lees verder

Klimaatakkoord: veel ambities, weinig concreet

Vandaag zijn de hoofdlijnen van het klimaatakkoord gepresenteerd. In deze tussenstand staan conceptafspraken om het klimaatdoel van 49% CO2-reductie voor 2030 te halen. Op papier genoeg ambities, maar de uitwerking is alleen concreet genoeg als het gaat om de bebouwde omgeving en duurzame elektriciteitsopwekking. Daardoor is het onduidelijk of de doelstelling gehaald wordt en of dit pakket goed is door te rekenen op klimaat- en inkomenseffecten.

Lees verder