Nieuws gefilterd op Armoede

Kabinetsreactie op verzoek sociaal minimum op Caribische eilanden beneden de maat

GroenLinks vindt de kabinetsreactie op het verzoek een sociaal minimum in te stellen op de Caribische eilanden beneden de maat. Dit stelt Kamerlid Nevin Özütok vandaag in een overleg in de Tweede Kamer. De overheid moet er alles aan doen om een einde te maken aan de grote armoede in Caribisch Nederland. Dat het kabinet het sociaal minimum als mogelijke ‘stip op de horizon’ ziet voor 2020, is voor GroenLinks absoluut onvoldoende.
Lees verder

Meer kansen voor kinderen en jongeren in de armoede

Thema-avond Zwerfjongeren Leiden

GroenLinks wil dat kinderen en jongeren die in armoede opgroeien een eerlijke kans krijgen in het leven. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt toe. Jongeren raken uit beeld van gemeenten en komen nog moeilijker aan het werk of een opleiding. Het kabinet doet te weinig om hun positie te versterken. Hoog tijd voor actie, vindt GroenLinks.

Lees verder

Laat kinderen niet in armoede opgroeien

Vandaag roepen Save the Children, Defence for Children, SP en GroenLinks in een opiniestuk in de Volkskrant het kabinet op om snel wat te doen aan het toenemende aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Zij stellen voor om kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid te geven. Dat kan door het voorbehoud op te heffen op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. In dit artikel staat dat kinderen recht hebben op sociale zekerheid. De politieke partijen zullen dit aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder