Behoud 80% van de winst van crèches voor betere kinderopvang

Bram van Ojik wil dat de marktwerking in de kinderopvang aan banden wordt gelegd. Hij stelt voor dat tachtig procent van de winst van kinderopvanginstellingen terug geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de kinderopvang.

Van Ojik: “De marktwerking moest leiden tot meer kwaliteit voor een lagere prijs. Het omgekeerde is echter gebeurd: de kwaliteit wordt elk jaar minder, terwijl de kosten voor ouders alleen maar toenemen.”

Van Ojik wil af van de durfkapitalisten en prijsvechters die zich op de markt hebben begeven. Hij wijst daarbij onder andere op Estro, de kinderopvangaanbieder die van de zomer failliet ging om een snelle doorstart te maken met minder vestigingen en goedkoper personeel.
 
Van Ojik: “De kinderopvang is geen gewone markt. De medewerkers in de kinderopvang spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Daar moet meer in geïnvesteerd worden, niet op bezuinigd.”