Nieuws gefilterd op belastingontwijking

Na de ferme taal over belastingontwijking, volgen er nu daden?

Koffer belastingontwijking

Na de onthullingen van Luxleaks over grootschalige belastingontwijking van multinationals kan het wat GroenLinks betreft geen business as usual zijn in de Europese Unie. We kunnen niet tolereren dat burgers steeds met bezuinigingen worden geconfronteerd terwijl de grootste bedrijven minder dan een procent belasting afdragen. Onze verontwaardiging werd aanvankelijk gedeeld door de grootste politieke families in het Europees Parlement. Met uitzondering van eurosceptici die de gelegenheid aangrepen om een potje te schelden op Juncker, leek het Europees Parlement eensgezind over de noodzaak van ferme Europese actie tegen belastingontwijking. Maar nu is de vraag wat het Europees Parlement concreet kan doen om die verontwaardiging om te zetten in actie.

Lees verder

GroenLinks wil parlementaire onderzoekcommissie belastingontwijking

GroenLinks diende samen met de Europese Groenen in het Europees Parlement dinsdagmiddag een voorstel in voor een parlementaire onderzoekcommissie naar belastingontwijking. Deze commissie moet naar aanleiding van het grootschalige bewijs voor belastingontwijking in Luxemburg (Luxleaks) gaan onderzoeken op welke manier de Europese Commissie en de EU-landen belastingontwijking hebben toegestaan of gefaciliteerd. GroenLinks verwacht dat zo'n onderzoekscommissie de druk op Nederland en andere belastingparadijzen verder zal opvoeren om zo een eerlijke bijdrage van multinationals in Europa af te dwingen.

Lees verder

"Financiële beleid moet groener en eerlijker"

In de Algemene Financiële Beschouwingen heeft GroenLinks een aantal punten aan de orde gesteld die in het debat onderbelicht zijn gebleven. Senator Margreet de Boer wijst op de financiële risico's van gemeenten als gevolg van de decentralisaties in de zorg. Zij vraagt om concrete maatregelen ter bevordering van de groene groei, en verdere stappen om belastingontwijking aan te pakken.

Lees verder

Luxleaks: Pak belastingontwijking via Nederland aan

Euromuntjes

De GroenLinks-parlementariërs Bas Eickhout en Jesse Klaver willen vaart maken met de aanpak van belastingontwijking na Luxleaks, het grootschalige bewijs voor belastingontwijking van multinationals via Luxemburg. GroenLinks wil een enquêtecommissie in het Europees Parlement die belastingontwijking in de Europese Unie volledig in beeld gaat brengen. Dat moet ook licht werpen op andere landen die multinationals eveneens mogelijkheden bieden om vrijwel geen belasting te betalen, zoals Nederland en Ierland.

Lees verder

Luxleaks: Stop belastingontwijking multinationals op Europees niveau

Bankbiljetten

Internationaal samenwerkende onderzoeksjournalisten onthulden donderdag dat 343 multinationals vrijwel geen belasting betalen dankzij geheime belastingafspraken, zogenaamde tax rulings, in Luxemburg. Dit nieuwe bewijs toont aan dat de Luxemburgse overheid op grote schaal belastingontwijking faciliteerde. Ook in Nederland maken veel bedrijven vooraf belastingafspraken maken met de Belastingdienst. GroenLinks wil dat er zowel op Europees niveau als in Nederland een einde komt aan belastingontwijking door multinationals.

Lees verder