Nieuws gefilterd op belastingontwijking

Controleer belastingafspraken met 100 grootste multinationals

Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

GroenLinks wil dat de belastingdienst de afspraken tegen het licht houdt die gemaakt zijn met de honderd grootste multinationals. Dat bepleit GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver donderdag in het Tweede Kamerdebat over belastingontwijking. In België concludeerde een speciale eenheid van de belastingdienst na controle van de afspraken met multinationals dat in 2014 ten onrechte 143 miljoen euro aan winst niet werd belast.

Lees verder

Europees Parlement onderzoekt belastingontwijking in bijzondere commissie

Een meerderheid van het Europees Parlement stemde in met het door de Europese Groenen ontworpen mandaat voor een bijzondere parlementscommissie die onderzoek gaat doen naar belastingontwijking in de Europese Unie. Deze commissie kan druk zetten op de Commissie-Juncker en de EU-landen om meer werk te maken van een rechtvaardig Europees belastingbeleid.

Lees verder

Niet wachten op Juncker met transparantie van belastingafdracht multinationals

De Europese Groenen willen vaart maken met de aanpak van belastingontwijking. Na het Luxleaks-schandaal kondigde de Europese Commissie nieuwe voorstellen aan, maar die zijn deels al te realiseren door wetgeving die nu al voorligt aan te passen. De Groenen dienen voorstellen in die multinationals verplichten tot meer openheid over hun belastingafdrachten per land en over de speciale tax rulings die ze met belastingdiensten hebben afgesproken.

Lees verder

Fractievoorzitters Europarlement kiezen op aandringen van Europese Groenen voor bijzondere commissie belastingontwijking

Bankbiljetten

De fractievoorzitters in het Europees Parlement besloten donderdag om een bijzondere commissie op te richten om onderzoek te doen naar belastingontwijking in de Europese Unie. Deze speciale commissie, die er komt na lang aandringen van GroenLinks en de Europese Groenen, kan druk zetten op de Commissie-Juncker en de EU-landen om meer werk te maken van een rechtvaardig Europees belastingbeleid.

Lees verder

Meerderheid Tweede Kamer wil inzicht in belastingafspraken Starbucks

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde het verzoek van GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver voor een snel Kamerdebat en inzicht in de afspraken die Starbucks met de Nederlandse belastingdienst gemaakt. De Europese Commissie doet onderzoek naar die afspraken, omdat zij Nederland verdenkt van ongeoorloofde staatssteun. Om die reden heeft de belastingdienst de Europese Commissie al inzicht gegeven in de afspraken, die tot op heden voor de Tweede Kamer nog onbekend zijn.

Lees verder

Geef Tweede Kamer inzicht in belastingafspraken Starbucks

Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

GroenLinks wil dat het kabinet de Tweede Kamer inzicht geeft in de afspraken die de belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks. Tweede Kamerlid Jesse Klaver doet dat voorstel nadat staatssecretaris Wiebes vandaag aan de Kamer schreef dat er inzicht kan worden geboden in de afspraken met multinationals bij “kwesties waarbij de behandeling van een specifieke belastingplichtige centraal staat in de beoordeling door de Tweede Kamer van de wetsuitvoering door het kabinet.” Eerder hield staatssecretaris Wiebes vol dat hij vanwege juridische gronden de Kamer geen inzicht kon geven in de afspraken die gemaakt zijn met Starbucks. De Europese Commissie onderzoekt de belastingvoordelen die Nederland aan Starbucks heeft gegeven, omdat er een verdenking bestaat van ongeoorloofde staatssteun.

Lees verder