Nieuws gefilterd op belastingontwijking

Fractievoorzitters Europarlement kiezen op aandringen van Europese Groenen voor bijzondere commissie belastingontwijking

Bankbiljetten

De fractievoorzitters in het Europees Parlement besloten donderdag om een bijzondere commissie op te richten om onderzoek te doen naar belastingontwijking in de Europese Unie. Deze speciale commissie, die er komt na lang aandringen van GroenLinks en de Europese Groenen, kan druk zetten op de Commissie-Juncker en de EU-landen om meer werk te maken van een rechtvaardig Europees belastingbeleid.

Lees verder

Meerderheid Tweede Kamer wil inzicht in belastingafspraken Starbucks

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde het verzoek van GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver voor een snel Kamerdebat en inzicht in de afspraken die Starbucks met de Nederlandse belastingdienst gemaakt. De Europese Commissie doet onderzoek naar die afspraken, omdat zij Nederland verdenkt van ongeoorloofde staatssteun. Om die reden heeft de belastingdienst de Europese Commissie al inzicht gegeven in de afspraken, die tot op heden voor de Tweede Kamer nog onbekend zijn.

Lees verder

Geef Tweede Kamer inzicht in belastingafspraken Starbucks

Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

GroenLinks wil dat het kabinet de Tweede Kamer inzicht geeft in de afspraken die de belastingdienst heeft gemaakt met Starbucks. Tweede Kamerlid Jesse Klaver doet dat voorstel nadat staatssecretaris Wiebes vandaag aan de Kamer schreef dat er inzicht kan worden geboden in de afspraken met multinationals bij “kwesties waarbij de behandeling van een specifieke belastingplichtige centraal staat in de beoordeling door de Tweede Kamer van de wetsuitvoering door het kabinet.” Eerder hield staatssecretaris Wiebes vol dat hij vanwege juridische gronden de Kamer geen inzicht kon geven in de afspraken die gemaakt zijn met Starbucks. De Europese Commissie onderzoekt de belastingvoordelen die Nederland aan Starbucks heeft gegeven, omdat er een verdenking bestaat van ongeoorloofde staatssteun.

Lees verder

Parlementaire enquêtecommissie belastingontwijking haalt benodigde steun

Bankbiljetten

De benodigde 188 Europarlementariërs steunen het verzoek van de Europese Groenen om naar aanleiding van de LuxLeaks-onthullingen een parlementaire enquête naar belastingontwijking te starten. De grote fracties (christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen) verboden hun leden om dit voorstel van de Groenen te steunen, maar inmiddels is er voldoende steun van individuele Europarlementariërs om de eerste stap op weg naar een parlementaire enquêtecommissie te zetten.

Lees verder

Werkprogramma: Eickhout wil dat Europese Commissie duurzaamheid serieus neemt

Jean-Claude Juncker

Het Europees Parlement neemt donderdag een standpunt in over het voorgestelde werkprogramma van de Europese Commissie. Onder het mom van 'betere regelgeving' wilden Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker en zijn rechterhand Frans Timmermans belangrijke milieuwetgeving schrappen voor schonere lucht en meer hergebruik van afval. Na ophef over deze deregulering ten koste van het milieu lijken ze te zijn bijgedraaid, maar er is nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van deze wetsvoorstellen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil dat het Europees Parlement deze duurzame initiatieven die de gezondheid van mensen beschermen en veel banen opleveren, met hand en tand verdedigt.

Lees verder

Parlementaire enquête naar belastingontwijking stap dichterbij

Door de steun van enkele prominente Duitse christendemocraten, komt de parlementaire enquête naar belastingontwijking een flinke stap dichterbij, zo meldt de Süddeutsche Zeitung woensdag. GroenLinks en de Europese Groenen namen eind vorig jaar het initiatief voor het instellen van een parlementaire enquêtecommissie, naar aanleiding van het grootschalige bewijs voor belastingontwijking in Luxemburg (Luxleaks).

Lees verder