Nieuws gefilterd op belastingontwijking

Belastingplan 2015

De discussie over het Nederlandse belastingstelsel is in volle gang. Als het aan GroenLinks  ligt zal in dat nieuwe belastingstelsel grotere vermogens zwaarder belast worden en zullen multinationals reële belastingtarieven gaan betalen. Bij het debat over het belastingplan voor volgende jaar in de Eerste Kamer onderbouwde Margreet de Boer de GroenLinkse wens dat vergroening en duurzaamheid expliciet doelstellingen worden in de belastingherziening. Haar motie over het bevorderen van duurzaamheid als een doelstelling van de herziening van het belastingstelsel, is verworpen.
Lees hier haar spreektekst.

Lees verder

Sargentini bokst grote stap in aanpak belastingontduiking voor elkaar

Onder leiding van Europarlementariër Judith Sargentini bereikte het Europees Parlement dinsdagavond een akkoord met de Europese ministers en de Europese Commissie in de strijd tegen witwassen. Er komt op initiatief van Sargentini een register van uiteindelijk belanghebbenden, zodat overheid, burgers en organisaties kunnen zien welke natuurlijke persoon uiteindelijk achter een wirwar van bedrijfsconstructies zit. De Europese Commissie en de EU-landen zagen eerst niks in zo'n register, maar dankzij vasthoudendheid van Sargentini is de deal uiteindelijk toch rond.

Lees verder

Europees Parlement onderzoekt Luxleaks

Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

De grote coalitie in het Europees Parlement, waartoe PvdA, D66, VVD en CDA behoren, hebben hun onderlinge strijd over de aanpak van Luxleaks uitgevochten. Ze willen nu de parlementscommissie voor Economische Zaken twee rapporten laten opstellen over Luxleaks. GroenLinks zet zich ondertussen nog steeds in voor een zwaarder middel: een volledige parlementaire enquête.

Lees verder

GroenLinks houdt hoop op parlementaire enquête belastingontwijking

Het voorstel van de Groenen in het Europees Parlement om naar aanleiding van Luxleaks een parlementaire enquête naar belastingontwijking in te stellen, heeft al bijna de benodigde steun om ter stemming te komen bij het voorzittersoverleg van Europese fracties. De leiders van de Europese fracties van CDA, PvdA en VVD/D66 bespraken woensdag een veel zwakker alternatief: een vrijblijvende resolutie in de commissie Economische Zaken, maar kwamen nog niet tot een definitief besluit. Europarlementariër Bas Eickhout heeft daarom goede hoop dat de enquêtecommissie alsnog ingesteld kan worden.

Lees verder

Na de ferme taal over belastingontwijking, volgen er nu daden?

Koffer belastingontwijking

Na de onthullingen van Luxleaks over grootschalige belastingontwijking van multinationals kan het wat GroenLinks betreft geen business as usual zijn in de Europese Unie. We kunnen niet tolereren dat burgers steeds met bezuinigingen worden geconfronteerd terwijl de grootste bedrijven minder dan een procent belasting afdragen. Onze verontwaardiging werd aanvankelijk gedeeld door de grootste politieke families in het Europees Parlement. Met uitzondering van eurosceptici die de gelegenheid aangrepen om een potje te schelden op Juncker, leek het Europees Parlement eensgezind over de noodzaak van ferme Europese actie tegen belastingontwijking. Maar nu is de vraag wat het Europees Parlement concreet kan doen om die verontwaardiging om te zetten in actie.

Lees verder

GroenLinks wil parlementaire onderzoekcommissie belastingontwijking

GroenLinks diende samen met de Europese Groenen in het Europees Parlement dinsdagmiddag een voorstel in voor een parlementaire onderzoekcommissie naar belastingontwijking. Deze commissie moet naar aanleiding van het grootschalige bewijs voor belastingontwijking in Luxemburg (Luxleaks) gaan onderzoeken op welke manier de Europese Commissie en de EU-landen belastingontwijking hebben toegestaan of gefaciliteerd. GroenLinks verwacht dat zo'n onderzoekscommissie de druk op Nederland en andere belastingparadijzen verder zal opvoeren om zo een eerlijke bijdrage van multinationals in Europa af te dwingen.

Lees verder