Nieuws gefilterd op belastingontwijking

Werkprogramma: Eickhout wil dat Europese Commissie duurzaamheid serieus neemt

Jean-Claude Juncker

Het Europees Parlement neemt donderdag een standpunt in over het voorgestelde werkprogramma van de Europese Commissie. Onder het mom van 'betere regelgeving' wilden Commissie-voorzitter Jean-Claude Juncker en zijn rechterhand Frans Timmermans belangrijke milieuwetgeving schrappen voor schonere lucht en meer hergebruik van afval. Na ophef over deze deregulering ten koste van het milieu lijken ze te zijn bijgedraaid, maar er is nog altijd onduidelijkheid over de toekomst van deze wetsvoorstellen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout wil dat het Europees Parlement deze duurzame initiatieven die de gezondheid van mensen beschermen en veel banen opleveren, met hand en tand verdedigt.

Lees verder

Parlementaire enquête naar belastingontwijking stap dichterbij

Door de steun van enkele prominente Duitse christendemocraten, komt de parlementaire enquête naar belastingontwijking een flinke stap dichterbij, zo meldt de Süddeutsche Zeitung woensdag. GroenLinks en de Europese Groenen namen eind vorig jaar het initiatief voor het instellen van een parlementaire enquêtecommissie, naar aanleiding van het grootschalige bewijs voor belastingontwijking in Luxemburg (Luxleaks).

Lees verder

Belastingplan 2015

De discussie over het Nederlandse belastingstelsel is in volle gang. Als het aan GroenLinks  ligt zal in dat nieuwe belastingstelsel grotere vermogens zwaarder belast worden en zullen multinationals reële belastingtarieven gaan betalen. Bij het debat over het belastingplan voor volgende jaar in de Eerste Kamer onderbouwde Margreet de Boer de GroenLinkse wens dat vergroening en duurzaamheid expliciet doelstellingen worden in de belastingherziening. Haar motie over het bevorderen van duurzaamheid als een doelstelling van de herziening van het belastingstelsel, is verworpen.
Lees hier haar spreektekst.

Lees verder

Sargentini bokst grote stap in aanpak belastingontduiking voor elkaar

Onder leiding van Europarlementariër Judith Sargentini bereikte het Europees Parlement dinsdagavond een akkoord met de Europese ministers en de Europese Commissie in de strijd tegen witwassen. Er komt op initiatief van Sargentini een register van uiteindelijk belanghebbenden, zodat overheid, burgers en organisaties kunnen zien welke natuurlijke persoon uiteindelijk achter een wirwar van bedrijfsconstructies zit. De Europese Commissie en de EU-landen zagen eerst niks in zo'n register, maar dankzij vasthoudendheid van Sargentini is de deal uiteindelijk toch rond.

Lees verder

Europees Parlement onderzoekt Luxleaks

Als jij en ik braaf belasting betalen, waarom doen multinationals dat dan niet?

De grote coalitie in het Europees Parlement, waartoe PvdA, D66, VVD en CDA behoren, hebben hun onderlinge strijd over de aanpak van Luxleaks uitgevochten. Ze willen nu de parlementscommissie voor Economische Zaken twee rapporten laten opstellen over Luxleaks. GroenLinks zet zich ondertussen nog steeds in voor een zwaarder middel: een volledige parlementaire enquête.

Lees verder

GroenLinks houdt hoop op parlementaire enquête belastingontwijking

Het voorstel van de Groenen in het Europees Parlement om naar aanleiding van Luxleaks een parlementaire enquête naar belastingontwijking in te stellen, heeft al bijna de benodigde steun om ter stemming te komen bij het voorzittersoverleg van Europese fracties. De leiders van de Europese fracties van CDA, PvdA en VVD/D66 bespraken woensdag een veel zwakker alternatief: een vrijblijvende resolutie in de commissie Economische Zaken, maar kwamen nog niet tot een definitief besluit. Europarlementariër Bas Eickhout heeft daarom goede hoop dat de enquêtecommissie alsnog ingesteld kan worden.

Lees verder