Brede steun voor GroenLinks & CDA - initiatiefwet ‘flexibel werken’

De gezamenlijke initiatiefwet ‘flexibel werken’ van GroenLinks Tweede Kamerlid Ineke van Gent en CDA Tweede Kamerlid Eddy van Hijum krijgt brede steun van werknemers, vakbonden, een aantal werkgevers en andere maatschappelijke organisaties. GroenLinks en CDA willen met dit wetsvoorstel de combinatie van werk en privé vergemakkelijken.

Van Gent: “Flexibel werken heeft veel voordelen voor werknemers maar ook voor werkgevers. Met dit wetsvoorstel geven we werknemers een steuntje en werkgevers een duwtje in de rug.”

Van Hijum: “Veel werknemers geven aan dat ze graag flexibel willen werken. Vaak is dit maar beperkt geregeld in de CAO of zelfs niet toegestaan. Er is een cultuuromslag nodig op de arbeidsmarkt.”

GroenLinks en CDA zijn blij met de steunbetuigingen uit het veld. Zowel werknemers als werkgevers hebben baat bij deze regeling.

Met de initiatiefwet krijgen werknemers het recht om een verzoek om de werktijden en werkplek aan te passen aan hun wensen, zoals al bestaat voor de arbeidsduur.

De werkgever mag dit verzoek alleen goed gemotiveerd naast zich neer leggen.

Urgentie heel erg gevoeld

Van Hijum: “Vanuit de samenleving wordt de urgentie heel erg gevoeld. Als je aan jonge ouders vraagt waar ze behoefte aan hebben, staan kinderopvang en verlofregelingen niet bovenaan. Allereerst komt de wens om flexibel te kunnen werken.”

Van Gent: “Met deze initiatiefwet hebben ze meer gereedschap in handen om dat ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. Dat is goed voor hen, maar ook voor de samenleving. Door meer zeggenschap over de werktijd en werkplaats zullen met name vrouwen meer uren gaan werken.”

GroenLinks en CDA geven met hun wetsvoorstel de werknemer zelf meer zeggenschap over werkplek en werktijden.

Goede balans van werken en zorg

Werknemers hechten steeds meer belang aan een goede balans van werken en zorg.

De arbeidsmarkt van negen tot vijf, inflexibele roostertijden, verplichte aanwezigheid op kantoor en lange files in de spits, belemmeren veel werknemers daarin.

Ook draagt deze wet bij aan filebestrijding zonder nieuw asfalt.

Van Gent: “Wij zijn niet voor een samenleving waarin iedereen steeds meer werkt. Maar het taboe dat je niet ’s avonds na het eten je laptop nog even zou kunnen uitklappen moet er ook af.”

Van Hijum: “Zodat je dan ook om kwart over drie ‘s middags je kinderen van school kan halen.”

GroenLinks en CDA sturen hun initiatiefwet vandaag naar de Tweede Kamer.

Van Gent en Van Hijum hopen het wetsvoorstel nog voor het zomerreces te kunnen behandelen zodat de wet per 1 januari 2013 in kan gaan.

Steun voor het wetsvoorstel

Diverse maatschappelijke organisaties, werknemers, een aantal werkgevers en vakorganisaties hebben hun steun voor het wetsvoorstel al uitgesproken. We horen graag wat u van het wetsvoorstel vindt. Laat uw reactie hier achter!