Christendemocraten blokkeren persvrijheid in Italië

Een resolutie van het Europees Parlement voor persvrijheid in Italië en de rest van Europa heeft het vandaag niet gehaald door een tegenstem van de christendemocraten. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini schreef mee aan de resolutie en is ontzettend teleurgesteld.

"Dit is een zwarte dag voor persvrijheid in Europa. We hebben in het Europees Parlement de kans gegrepen om de bizarre en slechte situatie in Italië aan te pakken. Maar ook om de geloofwaardigheid van de Europese Unie te vergroten.
Helaas hebben de christendemocraten, waaronder het CDA, hun partijgenoot premier Berlusconi de handen boven het hoofd willen houden. Het is een grof schandaal dat de christendemocraten als grootste politieke beweging in Europa tegen een basisrecht zijn als vrije informatie en pluriforme media."

Update: Het NOS-Journaal sprak met Judith Sargentini over de stemming in het parlement.

Door het CDA wordt de persvrijheid in Italië weggezet als een nationale aangelegenheid. Volgens Sargentini is deze houding gevaarlijk en onterecht.

"Het gebrek aan persvrijheid in Italië ondermijnt het recht van Italianen op vrije informatievergaring en op pluriforme pers. Deze rechten zijn vastgelegd in mensenrechtenverdragen en in het grondrechtenhandvest van de EU. Elke lidstaat moet zich hier aan houden, dus ook Italië."

Volgens Sargentini is er een spelletje gespeeld door het grote machtsblok in het Europees Parlement. "De christendemocraten hebben persvrijheid in Europa neergezet als een verhaal van de linkse politiek. Maarliefst drie keer hebben ze op een hele agressieve manier een debat over persvrijheid in het Europarlement willen boycotten. Dat is toen mislukt. Vandaag was er op drie stemmen na geen meerderheid voor onze resolutie. Daarin stond onder meer dat de Europese Commissie snel aan de slag moet met een wetsvoorstel om mediaconcentratie in Europa te verbieden."

Ook is persvrijheid in Italië volgens Sargentini van ongelofelijk belang voor de geloofwaardigheid van de EU als baken van democratie en mensenrechten. "We dragen in Europa de democratie uit op het wereldtoneel. Het streven naar democratisering is de basis voor ons ontwikkelingsbeleid voor Afrika. Als landen zoals Turkije lid willen worden van onze EU-club leggen we ze langs de lat van democratie en mensenrechten. Nu neemt Italië als één van de grondleggers van de EU een loopje met de persvrijheid. De Italiaanse regering laat haar bevolking bewust in onwetendheid. Als we hier niks tegen doen, dan staan we met zijn allen in ons hemd."Judith Sargentini heeft de afgelopen weken het vuur uit de sloffen gelopen om te strijden voor persvrijheid in Italië. Voor haar is de strijd niet afgelopen. De komende tijd zal zij zich keihard inzetten om de Europese Commissie te overtuigen alsnog met een Europese richtlijn tegen mediaconcentratie te komen.

Zie ook: