Nieuws gefilterd op conflictmineralen

Wetgeving conflictmineralen in laatste beslissende fase

Het gaat spannend worden aanstaande woensdag in Straatsburg. Dan stemt het Europees Parlement over de nieuwe wetgeving over conflictmineralen. Het voorstel van de Europese Commissie was zwak en te vrijblijvend. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini doet er alles aan om de wetgeving aan te scherpen zodat alle producten in Europese winkels vrij zijn van conflictmineralen. Steeds meer Europarlementariërs raken overtuigd van de noodzaak om ambitieuze en bindende wetgeving aan te nemen die ervoor zorgt dat Europese consumenten met hun aankopen niet langer conflicten en mensenrechtenschendingen in stand houden in landen als Congo en Colombia.

Lees verder

Conflictmineralenwet al een klein beetje beter

Ons conflictmineralenkwartet

Een meerderheid van de Europarlementariërs in de parlementscommissie voor Internationale Handel stemde dinsdag voor bindende transparantieregels voor bedrijven die ruwe grondstoffen importeren. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini diende meer dan honderd amendementen in om de wetgeving aan te scherpen. De plenaire stemming in mei zal moeten uitwijzen of het Europarlement kiest voor de ambitieuze voorstellen van de commissie Ontwikkelingssamenwerking of dat ze kiest voor de conservatievere voorstellen van de Handelscommissie.

Lees verder

Verplicht bedrijven tot openheid over conflictmineralen

GroenLinks wil dat bedrijven verplicht moeten gaan aantonen dat de grondstoffen die zij in hun producten gebruiken geen conflictmineralen zijn. Bram van Ojik wil daarmee voorkomen dat Nederlanders ongewild via bijvoorbeeld hun telefoons en navigatiesystemen uitbuiting en conflicten financieren. Hij bepleitte dat donderdag in een debat in de Kamer.

Lees verder

Sargentini bij Bureau Buitenland (Radio 1) over conflictmineralen

Europarlementariër Judith Sargentini pleitte bij Bureau Buitenland op Radio 1 voor strengere regelgeveving om de handel in conflictmineralen aan banden te leggen. Ze wil dat alle bedrijven verplicht de herkomst van de gebruikte mineralen melden, van mijn tot aan de winkel. In dezelfde uitzending was ook Dirk-Jan Koch te gast. Hij is speciaal gezant natuurlijke hulpbronnen voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees verder

Commissie Ontwikkelingssamenwerking steunt voorstellen Sargentini in strijd tegen bloederige mobieltjes

Ons conflictmineralenkwartet

De commissie Ontwikkelingssamenwerking in het Europarlement eist bindende wetgeving om de handel in conflictmineralen te stoppen. In een stemming maandagavond vonden de partijen eensgezind dat Europa de handel in mineralen die oorlogen direct en direct financiert, sterker moet aanpakken. In navolging van een eerder aangenomen rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini wil de parlementscommissie nu wetgeving aanscherpen, zodat Europese burgers niet langer ongewild via hun mobieltjes en andere aankopen een conflict financieren. De regels moeten gelden voor alle Europese bedrijven die de mineralen tin, tantaal, wolfraam en goud in hun producten gebruiken.

Lees verder

Sargentini dient honderden amendementen in op Europese wet conflictmineralen

Tinmijn in Congo

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini diende eind januari een pakket van honderden amendementen in om de handel in conflictmineralen te beëindigen. Conflictmineralen zoals tin en goud worden in mijnen gewonnen die onder controle staan van rebellengroepen. Deze groepen profiteren van de opbrengsten en financieren hiermee hun gewapende strijd. Europese bedrijven gebruiken deze mineralen in hun producten en voeden hiermee mogelijk een conflict elders in de wereld.

Lees verder