Dood Maskhadov slecht voor vredeskansen in Tsjetsjenië

De Russische veiligheidsdienst meldde dinsdagavond het 'uitschakelen' van de laatst verkozen wettelijke president van Tsjetsjenië. “De dood van Maskhadov zal geen vrede brengen in het gebied. Integendeel: het zet de meer extreme kanten van het verzet aan hun acties te radicaliseren”, vreest europarlementariër Bart Staes van het Vlaamse Groen!.

“De mensen die Aslan Maskadov omringen zetten zich al al jaren in voor een duurzaam vredesproces in Tsjetsjenië en hebben consequent en ondubbelzinnig het gebruik van geweld en terreur afgekeurd”, aldus Staes die zich - als lid van de Rusland delegatie - al jaren bezig met de toestand in Tsjetsjenië.

Zware slag vredesprocesHet Europees Parlement heeft in talloze resoluties steeds aangedrongen op een vredesproces waarbij alle onderdelen van de Tsjetsjeense samenleving worden betrokken. Dat  betekent dat niet alleen de clan Kadyrov mee betrokken moet worden in gesprekken maar alle clans die leven binnen Tsjetsjenië alsmede de gematigde rebellen rond president Maskhadov. Staes: “De dood van Maskhadov brengt een zware slag toe aan de mogelijkheden om een multidimensionaal vredesproces op gang te trekken. In die zin kan het doden van Maskhadov door de speciale veiligheidstroepen beschouwd worden als een politieke moord.”

EU moet hoofd koel houdenDe Europese Unie en de lidstaten van de Unie moeten nu het hoofd koel houden, vindt Staes, en er bij het Kremlin blijvend op aandringen de getrouwen van Maskhadov mee te betrekken in alle pogingen om duurzame vrede in Tsjetsjenië tot stand te brengen. “In die zin zal ik mijn pogingen voortzetten, in opvolging van de recente bijeenkomst in London tussen de Russische soldatenmoeders en Achmed Zakajev, gezant van Maskhadov, om het noodzakelijke vredesproces verder leven in te blazen, ondermeer door de organisatie van een nieuwe bijeenkomst dit voorjaar in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel.”

 

Het Vlaamse Groen! en GroenLinks werken in het Europees Parlement intensief samen. Meer info: website van Bart Steas