Dood somaliërs tragisch gevolg uitzettingsbeleid

GroenLinks is geschokt door de dood van twee Somaliërs die onlangs door Nederland naar het voor hen vijandige deel van het land zijn uitgezet. De fractie heeft al jaren gesteld dat de uitzettingen naar Noord-Somalië van leden van clans uit geheel andere delen momenteel levensgevaarlijk is. Samen met de SP heeft Marijke Vos vragen gesteld.

 

Vragen van het leden Vos (GL) en De Wit (SP) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie

  1. Kent u het bericht over Somalische asielzoekers die onlangs door Nederland werden uitgezet en kort na hun terugkeer zijn vermoord? 1)
  2. Gaat u een onderzoek instellen naar de reden van het overlijden van de asielzoekers? Zo ja, gaat u zorgdragen voor onafhankelijke onderzoekers? Bent u bereid de Kamer zo spoedig mogelijk te berichten over de uitkomst van het onderzoek?
  3. Klopt het dat u bekend was met de mogelijkheid dat de uitgezette asielzoekers zouden worden overvallen en vermoord, zoals uw woordvoerder suggereert in de Volkskrant? 1)
  4. Kunt u reageren op de Alkmaarse asieladvocaat Loes Vellenga dat u gewaarschuwd bent voor de gevaren die de Somaliërs fataal zijn geworden? 1)
  5. Erkent u dat u te laat bent gestopt met het uitzetten van Somaliërs naar gebieden waar ze geen clan-verbanden hebben, hoewel hier al vanaf maart 1999 door ons om gevraagd is?
  6. Wat is het reistraject van de uitgezette asielzoekers geweest? Hoe oordeelt u over de verantwoordelijkheid ex artikel 3 EVRM dat Nederland de plicht heeft om een asielzoeker terug te keren naar een veilig gebied, nu is gebleken dat ze zijn aangekomen in Mogadishu, een erkent onveilig gebied? 1)
  7. Bent u bereid om in landen waar naartoe uitgezet wordt, een monitor in te stellen naar het welzijn van de teruggekeerde asielzoekers? Zo niet, waarom niet?
  8. Bent u bereid om bij de beslissing om een land ‘veilig’ te verklaren en er asielzoekers naartoe uit te zetten, een grondiger onderzoek te laten doen naar de risico’s die teruggekeerde asielzoekers lopen?

 __________________________________________________________________________

1) Volkskrant 29 juli jl.; Algemeen Dagblad 29 juli jl.; Trouw 29 juli jl.

 

«