Eenheid eurozone meer dan een financiële afweging

“Het belang van het bijeenhouden van de Unie is meer dan enkel een financiële of economische afweging,” zei GroenLinks-fractieleider Jesse Klaver in het Kamerdebat over Griekenland vandaag. Hij wil dat de Eurogroep een gebaar maakt richting Griekenland dat het land perspectief biedt.

Meer dan een financiële afweging

We lijken af te stevenen op een historische breuk in de eurozone, zei Klaver. De gevolgen van een breuk zullen voor de Griekse bevolking dramatisch zijn. Het bijeenhouden van de eurozone is volgens Klaver niet alleen een financiële afweging, maar gaat ook om de toekomst van het Europese project, om geopolitieke stabiliteit en om solidariteit. Om die reden vindt Klaver dat de Europese regeringsleiders aan zet zijn en de belangrijke besluiten niet alleen door de ministers van financiën genomen moeten worden.

Bezuinigen

De huidige patstelling is uitkomst van het onhandig opereren van alle regeringsleiders, zei Klaver. Hij hekelde het feit dat Europa jaar op jaar enkel hamert op bezuinigingen. Het resultaat? Een Griekse economie die zo’n 25% is gekrompen. Een land met 60% jeugdwerkloosheid.

Gebaar

Klaver benadrukte dat het van groot belang is dat er alsnog een akkoord komt. Vanavond vergadert de Eurogroep weer. Wat Klaver betreft moeten de Europese lidstaten een gebaar maken in de richting van Griekenland. “Maak het duidelijk dat als de Grieken bereid zijn te hervormen, kwijtschelding onderdeel kan uitmaken van het pakket. De Griekse regering vraagt terecht om dit perspectief.”