Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

GroenLinks waakt voor neoliberale vermarkting van kennis bij internationalisering hoger onderwijs

Ruard Ganzevoort

De Nederlandse wetenschap is in de meeste vakgebieden sterk internationaal georiënteerd en ook het hoger beroepsonderwijs kijkt in toenemende mate over de grenzen. Het kabinet wil het nu mogelijk maken voor Nederlandse instellingen om onderwijs aan te bieden op een buitenlandse vestiging. Wie profiteert er uiteindelijk van het aanbieden van Nederlands onderwijs in het buitenland? GroenLinks waakt voor een vorm van kennisimperialisme.

Lees verder

'Gevaarlijk gokken met onze gezondheid, natuur en duurzame ambities'

De hele ruimtelijke ordening van Nederland, van landelijke toekomstvisie tot een lokaal bestemmingsplan, valt onder de inmiddels in beide Kamers aangenomen Omgevingswet en vervangt 26 oude wetten en 4.700 wetsartikelen. Gevaarlijk gokken met onze gezondheid, natuur en milieu, duurzame ambities en gelijkwaardig bescherming van burger, aldus de conclusie van GroenLinks-senator Marijke Vos

Lees verder

Grote teleurstelling bij GroenLinks door aanname in Eerste Kamer van fosfaatwet

Een meerderheid in de Eerste Kamer is tot teleurstelling van GroenLinks dinsdag akkoord gegaan met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten. Na het plenaire debat van vorige week stemde de Senaatsfractie tegen het wetsvoorstel omdat het bijzonder schadelijk uitpakt voor met name biologische boeren.  Hoewel zij niet hebben bijgedragen aan de fosfaatproblematiek worden zij wel gedwongen om een aanzienlijk deel van hun vee te slachten of te verkopen.

Lees verder

GroenLinks bijzonder kritisch op kabinetsaanpak van problemen in melkveehouderij

De staatssecretaris van Economische Zaken is amper bereid om aanpassingen te doen aan de zeer omstreden melkveehouderij wetsvoorstellen. Deze wetten zorgen ervoor dat biologische en extensieve veehouderijen dieren moeten slachten. GroenLinks senator Marijke Vos sprak staatssecretaris Martijn van Dam (PvdA) in de Eerste Kamer fel aan op de gebrekkige kabinetsaanpak van problemen in de melkveehouderij.  

Lees verder