Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Nieuwe wet voor de veiligheidsdiensten geeft te weinig houvast voor privacy

GroenLinks meent dat de nieuwe Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten te weinig waarborgen biedt voor de bescherming van de privacy van Nederlandse burgers. De Senaatsfractie van GroenLinks stemde dinsdagnacht daarom tegen het aannemen van de wet waarmee de AIVD en de MIVD ruimere bevoegdheden krijgen als het gaat om het aftappen van het internet- en telefoonverkeer.

Lees verder

GroenLinks vertrouwt privatisering van het bouwtoezicht niet

De Senaatsfractie van GroenLinks gelooft niet dat het privatiseren van het bouwtoezicht een verbetering oplevert van de huidige situatie. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving, maar ook daar gaat nog het nodige mis. De Eerste Kamerfractie stemt morgen tegen het wetsvoorstel, waarvan nog onduidelijk is of het een meerderheid zal halen. 

Lees verder

GroenLinks waakt voor neoliberale vermarkting van kennis bij internationalisering hoger onderwijs

Ruard Ganzevoort

De Nederlandse wetenschap is in de meeste vakgebieden sterk internationaal georiënteerd en ook het hoger beroepsonderwijs kijkt in toenemende mate over de grenzen. Het kabinet wil het nu mogelijk maken voor Nederlandse instellingen om onderwijs aan te bieden op een buitenlandse vestiging. Wie profiteert er uiteindelijk van het aanbieden van Nederlands onderwijs in het buitenland? GroenLinks waakt voor een vorm van kennisimperialisme.

Lees verder

'Gevaarlijk gokken met onze gezondheid, natuur en duurzame ambities'

De hele ruimtelijke ordening van Nederland, van landelijke toekomstvisie tot een lokaal bestemmingsplan, valt onder de inmiddels in beide Kamers aangenomen Omgevingswet en vervangt 26 oude wetten en 4.700 wetsartikelen. Gevaarlijk gokken met onze gezondheid, natuur en milieu, duurzame ambities en gelijkwaardig bescherming van burger, aldus de conclusie van GroenLinks-senator Marijke Vos

Lees verder