Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Kabinet laat slachtoffers misdrijven zonder papieren aan lot over

De Senaatsfractie van GroenLinks heeft dinsdagmiddag stevige kritiek geuit op het kabinet omdat het slachtoffers van misdrijven zonder juiste papieren aan hun lot overlaat. GroenLinks juicht toe dat de Europese Slachtofferrichtlijn de positie van slachtoffers van misdrijven verbetert, maar is teleurgesteld dat de regering deze verbetering onvoldoende waarborgt voor slachtoffers zonder verblijfspapieren. Zo blijft deze groep uiterst kwetsbaar is in onze samenleving.

Lees verder

Kritisch GroenLinks gematigd positief over lerarenregister

De Senaatsfractie toonde zich tijdens het debat met staatssecretaris Dekker gematigd positief over het lerarenregister. GroenLinks gelooft in de toegevoegde waarde van het lerarenregister omdat in een snel veranderende wereld kwaliteitsborging in het onderwijs van groot belang is. Een stevigere verankering van het lerarenberoep met professionele standaarden is daarvoor nodig, met de stem van de leraar over de kaders en de criteria. Onder deze voorwaarde biedt het lerarenregister een waardevolle aanvulling in de visie van GroenLinks.

Lees verder

GroenLinks steunt financiering levensbeschouwelijk onderwijs openbare scholen

Kwalitatief levensbeschouwelijk onderwijs helpt  leerlingen te reflecteren op levensbeschouwelijke en morele vraagstukken en te wortelen in hun eigen traditie. Het is essentieel in Nederland om sektarische vorming en strijdige opvattingen met de multiculturele samenleving te voorkomen. Daarom steunt de Eerste Kamerfractie van GroenLinks het voorstel om dit onderwijs te verzekeren op openbare scholen door middel financiering en ondersteuning.

Lees verder

Kabinet discrimineert met intrekken Nederlanderschap

Tot grote teleurstelling van GroenLinks zijn drie terrorismemaatregelen met een nipte meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. GroenLinks, SP, D66, PvdD en OSF stemden tegen. Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer, noemt het een zwarte dag voor de rechtsstaat. ,,Wij zijn voor het aanpakken van terrorisme, maar wel binnen de kaders van onze rechtsstaat. Dat is nu niet het geval omdat er een fundamenteel verschil wordt gemaakt tussen personen met een of twee paspoorten", aldus Tineke, die het typeert als een discriminerende maatregel. ,,Nu is mijn hoop gevestigd op de rechter."

Lees verder