Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Tineke Strik bij Dit is de Dag over risico's afschaffing vergunningsplicht voor thuisprostituees

Tineke Strik

Wat zijn de gevolgen van het afschaffen van de vergunningsplicht voor thuisprostituees? GroenLinks Eerste Kamerlid Tineke Strik ging maandagavond hierover live op Radio 1 in gesprek met Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer en Yvette Luhr, voorzitter van belangenvereniging sekswerkers PROUD. ''Ik ben blij dat er een uniform vergunningenstelsel voor de sector komt, maar volg kritisch de gevolgen van de afschaffing van de vergunning.'' 

Lees verder

'Een Verenigde Naties-deelname zeg je niet zomaar op'

Voor de tweede keer in drie jaar sprak de Eerste Kamer zich uit over het kabinetsvoorstel om het lidmaatschap op te zeggen van UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). GroenLinks' Eerste Kamerfractie vond destijds dat de argumentatie voor het opzeggen van het verdrag nogal dun was. GroenLinks-senator Frits Lintmeijer meent dat het standpunt van de regering dat UNIDO onvoldoende presteert, nog steeds rammelt.

Lees verder

'Schadebeoordeling gaswinning moet onafhankelijk van NAM'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag geen invloed uitoefenen op de Commissie Veilig Wonen (CVW), die belast is met de beoordeling van schadeverzoeken door gaswinning in Groningen. Kamerbreed is in de Eerste Kamer deze wens uitgesproken. GroenLinks-senator Marijke Vos ondersteunt de wens. ,,Ik vind dat goed en niet meer dan logisch. Ik ben benieuwd naar de beantwoording." Vanavond geeft minister Kamp een reactie.

Lees verder

Marijke Vos:Kabinet vergroot ongelijkheid en blijft belastingontwijking stimuleren

Tijdens de kabinetsperiode is de inkomensongelijkheid toegenomen en ook de toekomstige beleid laat eenzelfde groeiend beeld zien. Multinationals halen daarnaast opgelucht adem, want het kabinet is niet voornemens snelle stappen te zetten om belastingontwijking tegen te gaan. Dat zijn de treurige conclusies na afloop van het meer dan twaalf uur durende debat over het Belastingplan 2017. GroenLinks-senator Marijke Vos: ,,Het kabinet blijft belastingontwijking faciliteren en vergroot bewust de kloof tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden, waardoor hun inkomen achterblijft.”

Lees verder

Rutte II slaat ongelijke kloven in plaats van beoogde bruggen

'Toegenomen inkomensongelijkheid en een duidelijk zichtbare tweedeling tussen diverse groepen, ofwel diepere kloven in plaats van beloofde bruggen in Nederland.' Zo luidde de voornaamste conclusie van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks over gevolgen in de samenleving van het financieel beleid van vier jaar kabinet Rutte II tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.

Lees verder

Het scheve fundament van een naar rechts verbouwd Nederland

"De door het kabinet beoogde bruggen zijn niet binnen de samenleving geslagen. Integendeel. De ongelijkheid en tegenstellingen in Nederland zijn sinds het aantreden van het kabinet juist vergroot. Soms ondanks, soms dankzij de hervormingen met alle fraaie namen van de wetten ten spijt”, aldus GroenLinks-senator Tineke Strik over het regeringsbeleid tijdens de algemene politieke beschouwingen van 1 november. "Met als gevolg een flink verbouwd Nederland met een scheef fundament naar rechts.” Een samenvatting. 

Lees verder