Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

GroenLinks steunt financiering levensbeschouwelijk onderwijs openbare scholen

Kwalitatief levensbeschouwelijk onderwijs helpt  leerlingen te reflecteren op levensbeschouwelijke en morele vraagstukken en te wortelen in hun eigen traditie. Het is essentieel in Nederland om sektarische vorming en strijdige opvattingen met de multiculturele samenleving te voorkomen. Daarom steunt de Eerste Kamerfractie van GroenLinks het voorstel om dit onderwijs te verzekeren op openbare scholen door middel financiering en ondersteuning.

Lees verder

Kabinet discrimineert met intrekken Nederlanderschap

Tot grote teleurstelling van GroenLinks zijn drie terrorismemaatregelen met een nipte meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer. GroenLinks, SP, D66, PvdD en OSF stemden tegen. Tineke Strik, fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer, noemt het een zwarte dag voor de rechtsstaat. ,,Wij zijn voor het aanpakken van terrorisme, maar wel binnen de kaders van onze rechtsstaat. Dat is nu niet het geval omdat er een fundamenteel verschil wordt gemaakt tussen personen met een of twee paspoorten", aldus Tineke, die het typeert als een discriminerende maatregel. ,,Nu is mijn hoop gevestigd op de rechter."

Lees verder

Tineke Strik bij Dit is de Dag over risico's afschaffing vergunningsplicht voor thuisprostituees

Tineke Strik

Wat zijn de gevolgen van het afschaffen van de vergunningsplicht voor thuisprostituees? GroenLinks Eerste Kamerlid Tineke Strik ging maandagavond hierover live op Radio 1 in gesprek met Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer en Yvette Luhr, voorzitter van belangenvereniging sekswerkers PROUD. ''Ik ben blij dat er een uniform vergunningenstelsel voor de sector komt, maar volg kritisch de gevolgen van de afschaffing van de vergunning.'' 

Lees verder

'Een Verenigde Naties-deelname zeg je niet zomaar op'

Voor de tweede keer in drie jaar sprak de Eerste Kamer zich uit over het kabinetsvoorstel om het lidmaatschap op te zeggen van UNIDO (United Nations Industrial Development Organization). GroenLinks' Eerste Kamerfractie vond destijds dat de argumentatie voor het opzeggen van het verdrag nogal dun was. GroenLinks-senator Frits Lintmeijer meent dat het standpunt van de regering dat UNIDO onvoldoende presteert, nog steeds rammelt.

Lees verder

'Schadebeoordeling gaswinning moet onafhankelijk van NAM'

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag geen invloed uitoefenen op de Commissie Veilig Wonen (CVW), die belast is met de beoordeling van schadeverzoeken door gaswinning in Groningen. Kamerbreed is in de Eerste Kamer deze wens uitgesproken. GroenLinks-senator Marijke Vos ondersteunt de wens. ,,Ik vind dat goed en niet meer dan logisch. Ik ben benieuwd naar de beantwoording." Vanavond geeft minister Kamp een reactie.

Lees verder