Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Wijziging Wet werk en bijstand i.v.m. decentralisering van de langdurigheidstoeslag; Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleens

Tineke Strik: "Ik begin mijn bijdrage met te spreken over de decentralisatie van de langdurigheidstoeslag. Mijn fractie verheugt zich over het feit dat de regering een wettelijke grondslag voorstelt die gemeenten de mogelijkheid biedt voor meer laagdrempelige regelingen voor bijzondere bijstand. Omdat bijzondere bijstand inkomensbeleid zou zijn, heeft één van de vorige kabinetten-Balkenende de mogelijkheid fors ingeperkt om categoriale bijstand te verlenen. De fractie van GroenLinks heeft dit altijd betreurd, omdat je met categoriale regelingen immers veel meer mensen bereikt en daarvoor veel minder uitvoeringskosten hoeft te maken. Dit voordeel komt nu weer enigszins in beeld.

Lees verder

Mediawet

Dit wetsvoorstel vervangt de huidige Mediawet door een nieuwe (multimediale) Mediawet die beter aansluit bij het digitale tijdperk. Ook alle vormen van elektronisch aanbod, zoals themakanalen, websites en mobiel aanbod, behoren tot de hoofdtaak van de publieke omroep. Het aanbod van de publieke omroepen moet "altijd en overal" beschikbaar zijn. Lokale, regionale en landelijke publieke omroepen blijven in het kabelpakket wanneer veel huishoudens de overstap maken van analoog naar digitaal. Tof Thissen verwoordde de GroenLinks-bijdrage als volgt:

Lees verder

Belastingplan

Britta Böhler: "Tegen mijn gewoonte in heb ik vandaag mijn bijdrage aan dit debat op papier gezet. Dit was vooral ingegeven door het feit dat in eerdere debatten bleek dat het nogal lastig is om vragen die niet op papier staan, beantwoord te krijgen. Ik zal ook trachten mij zo veel mogelijk aan het papier te houden, zodat er geen verrassingen zijn en in elk geval geen verrassende vragen voor de staatssecretaris".

Lees verder

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

"Vanavond bespreken wij een wetsvoorstel dat eigenlijk voortvloeit
uit een afspraak die met het coalitieakkoord is gemaakt
over de afschaffing van de aftrek voor buitengewone
lasten. Die afspraak betekende de komst van een andere
regeling. Bij het creëren van deze regeling werd een
aantal doelstellingen gehanteerd, zoals het voorkomen
dat de regeling op dezelfde manier zou worden gebruikt
als de regeling voor aftrek van buitengewone laten. Die
werd gebruikt door mensen waarvoor zij eigenlijk niet
bedoeld was. Dat zou je het Armani-effect van wetgeving
kunnen noemen", zo begon Jan Laurier zijn bijdrage aan dit debat.

Lees verder

Inburgeringsvoorzieningen voor alle inburgeringsplichtigen

"Beneden in de aankomsthal bij de ingang staat een kerstboom. Op
meerdere plaatsen in dit land is dat zo in deze periode.
Typisch behorend bij de Nederlandse cultuur, nietwaar?
Ja, de kerstboom is dat geworden. In de 19de eeuw werd
hij geïntroduceerd in ons land door Duitse migranten.
Aanvankelijk werd hij door de brede publieke opinie
afgekeurd als paaps of heidens, maar hij is nu een vast,
niet weg te denken onderdeel van onze cultuur geworden.
Integratie vindt immers plaats door de wisselwerking
tussen de toe-eigening van gebruiken van migranten
en ontkenning van verschil. En dat is goed, want
naarmate nieuwkomers zich onzekerder, onveiliger en
meer bedreigd voelen in hun nieuwe omgeving, zullen zij
zich sterker van die omgeving afkeren.
In beeldvorming wordt altijd de nadruk gelegd op de
migranten waarvan men verwacht dat zij problemen
veroorzaken. Positieve beeldvorming is zeldzaam. Het
effect van de aandacht enkel voor de negatieve aspecten
van migranten is dat alle migranten en hun nakomelingen
voortdurend als problematisch worden aangemerkt.
Dat versterkt tegenstellingen binnen de samenleving, wat
weer niet bevorderlijk is voor de integratie. Het veroorzaakt
dat migranten en hun nakomelingen systematisch
apart worden gezet en verschillen tussen hen en de rest
van de samenleving worden benadrukt. Deze en nog veel
meer prachtige, tot nadenken stemmende inzichten en
noties staan in dit voortreffelijke boek met de titel
″Komen en gaan″, van Herman Obdeijn en Marlou
Schrover. Een aanrader om in de komende periode onder
die Duitse kerstboom te lezen", aldus Tof Thissen bij aanvang van het debat over de Wet inburgering.

Lees verder

Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen

"Mijn vier voorgangers hebben over dit wetsvoorstel al heel wat kritische noten gekraakt. Naar mijn idee is dan ook de tijd aangebroken om de bewindslieden, met name de minister van Financiën, iets positiefs te gunnen. Graag feliciteer ik de minister van Financiën daarom van harte met het feit dat hij door Elsevier is gekozen tot man van het jaar. Dat is mooi meegenomen. Misschien straalt dat ook uit naar de staatssecretaris", zo begon Britta Böhler haar bijdrage aan dit wetsvoorstel.

Lees verder