Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Marijke Vos:Kabinet vergroot ongelijkheid en blijft belastingontwijking stimuleren

Tijdens de kabinetsperiode is de inkomensongelijkheid toegenomen en ook de toekomstige beleid laat eenzelfde groeiend beeld zien. Multinationals halen daarnaast opgelucht adem, want het kabinet is niet voornemens snelle stappen te zetten om belastingontwijking tegen te gaan. Dat zijn de treurige conclusies na afloop van het meer dan twaalf uur durende debat over het Belastingplan 2017. GroenLinks-senator Marijke Vos: ,,Het kabinet blijft belastingontwijking faciliteren en vergroot bewust de kloof tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden, waardoor hun inkomen achterblijft.”

Lees verder

Rutte II slaat ongelijke kloven in plaats van beoogde bruggen

'Toegenomen inkomensongelijkheid en een duidelijk zichtbare tweedeling tussen diverse groepen, ofwel diepere kloven in plaats van beloofde bruggen in Nederland.' Zo luidde de voornaamste conclusie van de Eerste Kamerfractie van GroenLinks over gevolgen in de samenleving van het financieel beleid van vier jaar kabinet Rutte II tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen.

Lees verder

Het scheve fundament van een naar rechts verbouwd Nederland

"De door het kabinet beoogde bruggen zijn niet binnen de samenleving geslagen. Integendeel. De ongelijkheid en tegenstellingen in Nederland zijn sinds het aantreden van het kabinet juist vergroot. Soms ondanks, soms dankzij de hervormingen met alle fraaie namen van de wetten ten spijt”, aldus GroenLinks-senator Tineke Strik over het regeringsbeleid tijdens de algemene politieke beschouwingen van 1 november. "Met als gevolg een flink verbouwd Nederland met een scheef fundament naar rechts.” Een samenvatting. 

Lees verder

Schippers beschermt patiëntenrechten niet echt

Ruard Ganzevoort

Steeds vaker wisselen zorgverleners medische gegevens van patiënten uit via een elektronisch systeem. Dat is belangrijk voor goede zorgverlening maar roept ook veel vragen op. Hoe zorgen we er voor dat er niet te veel van jouw persoonlijke informatie wordt uitgewisseld? En hoeveel inzage krijgt bijvoorbeeld een zorgverzekeraar in het dossier van een patiënt?

Lees verder

Digitalisering van de rechtspraak: haastige spoed is zelden goed

GroenLinks is ongerust over de zorgvuldigheid van de implementatie van de digitalisering van de rechtspraak. De kwaliteit van rechtspraak en de toegang tot het recht mogen niet in gevaar komen en de overheid moet meer regie hebben over digitaliseringsprocessen. Privacy en veiligheid van digitale dossiers vragen om goede afspraken en naleving daarvan.

Lees verder

Wiebes neemt verkeerde afslag met fiscaal autobeleid

GroenLinks stemt vandaag tegen de Autobrief II, waarin het kabinet ingrijpende wijzigingen voor het fiscale autobeleid voorstelt. Deze maatregelen pakken slecht uit voor het milieu. Ze leiden tot meer klimaatschade en doen nauwelijks iets aan ongezonde roetuitstoot door oudere dieselvoertuigen. Senator Marijke Vos noemde het lachwekkend dat deze Autobrief mede tot doel heeft een wezenlijke bijdrage te leveren aan verbetering van de luchtkwaliteit en behalen van de klimaatdoelen. De Autobrief zorgt er namelijk voor dat zuinige auto’s duurder worden, en zware, vervuilende auto’s juist goedkoper. Dit is VVD autobeleid, met steun van de PvdA.

Lees verder