Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Onbeperkt spreekrecht slachtoffers brengt waarheidsvinding en objectiviteit in gevaar

Tineke Strik

GroenLinks staat positief tegenover het huidige spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden, maar steunt onbeperkte verruiming hiervan niet. Waarheidsvinding en objectiviteit staan centraal in het strafproces. Uitwisseling tussen slachtoffers en daders moet naar behoefte mogelijk zijn, maar op een meer geëigend moment; als het onderzoek is afgerond en het daderschap vaststaat.

Lees verder

PGB verankerd in zorgverzekeringswet

Ruard Ganzevoort

Naar aanleiding van een motie van senator Ruard Ganzevoort is het persoonsgebonden budget verankerd in de Zorgverzekeringswet. Daarmee worden zorgverzekeraars verplicht om in alle polissen de mogelijkheid voor een PGB op te nemen.

Lees verder