Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

Onderwijstoezicht en advies zorgvuldig scheiden

Ruard Ganzevoort

GroenLinks steunt scheiding tussen toezicht en advies door de Onderwijsinspectie, evenals inperking van het aantal zaken dat onder het toezicht valt. Daarmee wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan eigen invulling en identiteit van scholen. Een nieuwe wet moet volgens de fractie dan wel duidelijk genoeg zijn.

Lees verder

Nederlanderschap te grabbel

Met maar liefst zestig misdrijven die nu al aanleiding kunnen geven tot intrekken van het Nederlanderschap, kan de indruk ontstaan dat nog een misdrijf daaraan toevoegen weinig aandacht verdient. Maar GroenLinks ziet ernstige bezwaren.

Lees verder

Hoog spel met Marokko

Senator Tineke Strik vindt dat de minister hoog spel speelt door koste wat het kost het sociaal zekerheidsverdrag met Marokko op te zeggen. Hij brengt daarmee de samenwerking tussen Nederland en Marokko in gevaar.

Lees verder

Huis voor klokkenluiders belangrijke stap

GroenLinks vindt het van groot belang dat klokkenluiders beter beschermd worden en dat hun meldingen effectiever worden opgepakt, zodat maatschappelijke misstanden kunnen worden aangepakt. De Eerste Kamerfractie is daarom blij met de initiatiefwet Huis voor klokkenluiders, die door onder anderen Tweede Kamerlid Linda Voortman is ingediend.

Lees verder

Mediawet: onafhankelijk, divers en óók lokaal

Frits Lintmeijer

De publieke omroep is van grote waarde voor de Nederlandse samenleving, zolang onafhankelijkheid, diversiteit en herkenbaarheid voldoende geborgd zijn. Senator Frits Lintmeijer roept de regering op om het patroon van partijbenoemingen te doorbreken en vindt dat de lokale omroep meer aandacht verdient.

Lees verder

Senaatsfractie tegen afschaffen VAR

Ruard Ganzevoort

De senaatsfractie is voor bescherming tegen schijnconstructies en uitbuiting van zzp'ers, maar is niet overtuigd dat dit wetsvoorstel de enige manier is om dat te bereiken. Bovendien is onbeantwoord gebleven wat de schadelijke effecten en nieuwe onzekerheden zouden kunnen zijn.

Lees verder