Nieuws gefilterd op Eerste Kamer

PGB verankerd in zorgverzekeringswet

Ruard Ganzevoort

Naar aanleiding van een motie van senator Ruard Ganzevoort is het persoonsgebonden budget verankerd in de Zorgverzekeringswet. Daarmee worden zorgverzekeraars verplicht om in alle polissen de mogelijkheid voor een PGB op te nemen.

Lees verder

Onderwijstoezicht en advies zorgvuldig scheiden

Ruard Ganzevoort

GroenLinks steunt scheiding tussen toezicht en advies door de Onderwijsinspectie, evenals inperking van het aantal zaken dat onder het toezicht valt. Daarmee wordt zoveel mogelijk ruimte geboden aan eigen invulling en identiteit van scholen. Een nieuwe wet moet volgens de fractie dan wel duidelijk genoeg zijn.

Lees verder

Nederlanderschap te grabbel

Met maar liefst zestig misdrijven die nu al aanleiding kunnen geven tot intrekken van het Nederlanderschap, kan de indruk ontstaan dat nog een misdrijf daaraan toevoegen weinig aandacht verdient. Maar GroenLinks ziet ernstige bezwaren.

Lees verder