Nieuws gefilterd op Europa

Europarlement scherpt maatregelen tegen belastingontwijking aan

Als het aan het Europees Parlement ligt, dan moeten bedrijven voortaan in hun jaarverslagen verplicht bekendmaken in welk land ze hoeveel belasting betalen. Dit zogenaamse country-by-country-reporting maakt dan meteen duidelijk in hoeverre multinationals belasting ontwijken. GroenLinks is een van de aanjagers van de wetsvoorstellen.

Lees verder

Zo houdt Eickhout druk op de ketel bij CO2-onderhandelingen scheepvaart

Een containerschip komt de haven van Rotterdam binnen

Hoe zorg je ervoor dat ook de internationale scheepvaart haar best gaat doen om minder broeikasgassen uit te stoten, zodat het Parijsakkoord om klimaatverandering tegen te gaan, haalbaar blijft? Europarlementariër Bas Eickhout reist naar Londen om bij de vergadering van de IMO, de internationale scheepvaartorganisatie van de VN druk op de ketel te houden.

Lees verder

Handelsakkoord met Japan: EU leert niets van het verleden

Na het lezen van gelekte voorstellen voor een handelsakkoord tussen Japan en de EU concluderen de GroenLinksers Bas Eickhout (Europees Parlement) en Isabelle Diks (Tweede Kamer) dat Europa niet lijkt te leren van kritiek op eerdere handelsverdragen. Greenpeace publiceerde vrijdag de onderhandelingsteksten voor het JEFTA-akkoord.

Lees verder

Europa zet stappen tegen belastingontwijking

De Europese Commissie wil dat belastingadviseurs de nationale belastingdiensten gaan informeren over de constructies die hun klanten mogelijk kunnen gebruiken om belasting te ontwijken. Zo kunnen de belastingdiensten samenwerken om deze constructies aan te pakken.

Lees verder

Europarlement wil gelijke rechten voor vluchtelingen in de EU

Vluchtelingen aan de Hongaarse grens

Ondanks dat er tussen de EU-landen veel afspraken bestaan over asielbeleid, is er tot nu toe per land nog veel verschil over welke vluchtelingen in aanmerking komen voor asiel en welke rechten asielzoekers dan krijgen. In een update van de asielwetgeving probeert de Europese Commissie nu de verschillen zo veel mogelijk gelijk te trekken. Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks, probeert te voorkomen dat de standaarden voor alle vluchtelingen omlaag gaan.

Lees verder